31 August 2007

ACOLO UNDE INCEPE TOTUL...


Scopul unic al A.A.
Tradiţia cinci: Nici un grup nu are alt scop primordial, decât cel de a purta mesajul altor alcoolici aflaţi în suferinţă.
“Sunt voci care spun că AA ar putea fi începutul unei treziri spirituale în întreaga lume. Sunt voci sincere şi generoase, dar noi, membrii AA, ar trebui să ne gândim la faptul că această profeţie ar putea însemna pentru unii dintre noi primul pahar, în cazul în care am face din asta un scop de căpătâi pentru AA şi am începe să ne comportăm în consecinţă.
Asociaţia noastră va fi, astfel, prudentă şi va avea un singur scop: purtarea mesajului către alcoolicii aflaţi în suferinţă. Fie să avem puterea de a rezista în faţa tentaţiei gândului că, dacă Dumnezeu ne-a dat nouă puterea de a face bine într-un anumit domeniu, avem misiunea de a-i salva pe toţi oamenii de la suferinţă”.
Fondatorul AA, Bill W., 1955

Importanţa anonimatului
Tradiţia 12: Anonimatul este baza spirituală a tuturor tradiţiilor noastre şi ne reaminteşte neîncetat să plasăm principiile deasupra personalităţilor noastre.
Anonimatul este cel care asigură egalitatea tuturor membrilor AA la nivel de media (radio, televiziune, ziare) şi, în plus, este cel care “frânează” egoul nostru atât de uşor de flatat, convingerile noastre eronate că renunţarea la anonimatul nostru ar putea să ajute pe cineva, dorinţelor noastre de control sau de recunoaştere a persoanei noastre .
La nivel personal, anonimatul le asigură membrilor respectarea intimităţii, lucru valoros, mai ales pentru cei nou-veniţi în grup şi care pot ezita dacă să primească sau nu ajutorul oferit de grup din teamă ca problema lor să nu fie aflată şi de alte persoane externe comunităţii AA.
Teoretic, anonimatul pare să fie destul de uşor, dar, în practică, aplicarea lui poate fi dificilă; urmând, însă, îndrumările şi experienţa AA, vă veţi simţi sprijinit în acest efort.
Menţinerea anonimatului la nivel public. În apariţiile la radio, TV, documentarii, etc., ne vom abţine de la a ne arăta chipul sau de la a ne furniza numele integral, rezumându-ne la a publica fie doar prenumele, fie doar iniţialele. Facem acest lucru doar atunci când ne adresăm - ca membri AA- unor non-membri AA. Nu vom folosi iniţialele “AA” pe plicuri sau ca semnătură, pentru e-mailuri, nici măcar atunci când e vorba de corespondenţa către alte grupuri AA. În ceea ce priveşte materialele publice ale AA, ele trebuie să evite folosirea numelor de familie sau a titlurilor care ar putea conduce la identificarea persoanei de către altcineva.
Înţelegerea anonimatului la nivelul grupului AA. În cadrul grupului se poate folosi numele de familie al membrilor. În acelaşi timp, respectăm dreptul membrilor de a-şi menţine anonimatul în orice mod o doresc şi atunci când o doresc. Anumite grupuri au câte o listă de nume şi numere de telefon ale membrilor, oferite voluntar de către aceştia; astfel de liste pot fi furnizate membrilor, dar numai şi numai acestora.
Nici una dintre poveştile auzite în cadrul grupului nu vor fi repetate în afara acestuia. Cuvântul “anonim” din numele grupului este o promisiune de respectare a intimităţii personale. Mai mult decât atât, singura poveste reală despre recuperare este cea a propriei persoane.
În relaţiile noastre personale cu non-alcoolici – dar şi cu cei despre care credem că au o problemă legată de alcool - putem să ne luăm libertatea de a ne intitula “alcoolici în recuperare” (fără a divulga nume ale membrilor AA), deşi discreţia este recomandată. În aceste cazuri, deschiderea noastră poate ajuta la transmiterea mesajului către ceilalţi.
În înregistrarea discuţiilor sau întâlnirilor AA care ar putea deveni publice, se consideră că este mai înţelept să fie făcute individual, pentru a evita riscul apariţiei unui sistem de “vedete” în AA.


INTRODUCERE

Conceptul unu: responsabilitatea finală şi autoritatea de ultimă instanţă pentru serviciul mondial AA ar trebui să fie întotdeauna conştiinţa colectivă a întregii comunităţi AA.
Grupul AA- vocea ultimă a Comunităţii
Alcoolicii Anonimi a fost numită o organizaţie “cu susul în jos” pentru că ultimul cuvânt în faţa Serviciului Mondial îl au grupurile, “mai degrabă decât Comitetul General al Serviciului sau Biroul General din New York” (12 Concepte pentru Serviciul Mondial).
Întreaga structură a AA depinde de participarea şi conştiinţa grupurilor individuale şi modul în care fiecare dintre acestea îşi organizează activităţile, poate interfera cu activitatea grupurilor din oricare altă parte. De aceea, trebuie să fim conştienţi de responsabilitatea faţă de propria abstinenţă (responsabilitate individuală) şi faţă de transmiterea mesajului către alcoolicii suferinzi care pot întinde mâna pentru a primi ajutorul nostru (responsabilitatea ca grup).
AA nu are o autoritate centrală, are o organizare minimală şi o grămadă de tradiţii în locul unor reguli. Ca şi co-fondator, Bill W. scria în 1960 că “urmăm cele 12 Tradiţii de bună voie pentru că trebuie şi pentru că vrem să o facem. Poate că secretul puterii lor vine din faptul că aceste învăţăminte dătătoare de viaţă vin din experienţa de viaţă şi sunt înrădăcinate în dragoste”.
AA este formată din vocile colective ale grupurilor locale şi a reprezentanţilor lor în Conferinţa Serviciului General care lucrează pe baza unanimităţii în cazurile unor subiecte vitale ce privesc AA-ul. Fiecare grup funcţionează independent, exceptând acele activităţi care pot afecta alte grupuri, sau AA-ul ca întreg.
Munca de grup în AA este făcută de alcoolici aflaţi ei înşişi în recuperare în cadrul Comunităţii şi fiecare dintre noi are dreptul să îşi facă munca aşa cum crede că e mai bine, dar în spiritul celor 12 Tradiţii. Asta înseamnă că funcţionăm în mod democratic, că aprobăm toate planurile noastre în cadrul grupului, pe baza majorităţii. Nici un individ nu are dreptul de a acţiona în numele grupului sau pentru AA ca întreg.
Fiecare grup este la fel de unic precum o amprentă digitală, iar modalităţile de transmitere a mesajului diferă nu doar de la grup la grup, ci şi de la regiune la regiune. Acţionând în mod autonom, fiecare grup are propriul drum.Cu cât membrii sunt mai bine informaţi, cu atât grupul va fi mai puternic şi mai unit şi mai mare va fi garanţia că, atunci când un nou-venit va întinde mâna, căutând ajutor, grupul i-l va oferi de îndată.
Cei mai mulţi dintre noi nu se pot recupera decât în cadrul unui grup. Aşa cum spunea Bill, “succesul unui grup depinde de fiecare membru în parte, deşi acesta nu e decât o mică parte din întregul grupului…astfel, trebuie să învăţăm să reducem la tăcere orice dorinţă şi ambiţie personală, atunci când aceasta ar putea să facă rău grupului. Totul se reduce la ideea că grupul trebuie să supravieţuiască, chiar dacă individul nu va putea trăi o veşnicie ”.

Cum să folosiţi broşura aceasta?
Această broşură doreşte a fi un mijloc de informare şi un ghid sugerat pentru grupul A.A. – nu doreşte să spună nimănui ce trebuie să facă.
Din dorinţa de a fi uşor de utilizat, broşura acoperă patru mari teme: (1) ce este un grup A.A.; (2) cum funcţionează un grup A.A.; (3) relaţiile grupului cu comunitatea; (4) locul grupului de A.A. în cadrul structurii de ansamblu a A.A.

Grupul…acolo unde începe structura AA
Ce e un grup AA?
Aşa cum afirma Tradiţia Trei, “Comunitatea ar trebui să îi includă pe toţi cei care suferă din cauza alcoolismului. Astfel, nu putem refuza pe nimeni dintre cei care ar dori să se recupereze. Apartenenţa nu trebuie să depindă de bani sau alte reguli. Oricare doi sau trei alcoolici care se întâlnesc pentru a-şi menţine abstinenţa împreună, se pot intitula ca fiind un grup AA, cu condiţia să nu fie afiliaţi ca şi grup nici unei alte organizaţii.”
Lămuriri suplimentare sunt oferite în acest sens în cele 12 Concepte:
· “ nu este prevăzută nici o pedeapsă pentru nerespectarea principiilor AA;
· nu există taxe sau contribuţii obligatorii, ci acestea se fac doar pe bază voluntară;
· nici un membru nu poate fi exclus din AA- apartenenţa la AA este un act de decizie individuală;
· fiecare grup AA are libertatea de a-şi rezolva problemele interne aşa cum doreşte, solicitându-se totuşi evitarea acelor acţiuni care ar putea dăuna AA-ului;
· orice grup de alcoolici care se reunesc cu scopul menţinerii propriei abstinenţe se poate intitula AA atât timp cât nu are un alt scop sau o altă afiliere.”

Unele grupuri pot să aibă un caracter “special”, adică să fie adresat bărbaţilor, femeilor, tinerilor, medicilor, homosexualilor, etc., dacă membrii sunt cu toţii alcoolici şi dacă menţin deschise uşile grupului pentru toţi alcoolicii care caută ajutor, indiferent de profesie, sex, sau oricare alt criteriu, şi dacă întrunesc toate celelalte caracteristici care definesc un grup AA, atunci ei pot să îşi ia numele de grup AA.
Grupurile AA sunt încurajate sa se înscrie la Biroul General al Serviciilor AA, precum si la Birourile zonale, judeţene, centrale, etc.

Cum poţi să devii membru într-un grup AA?
“Singura cerinţă pentru afilierea la un grup AA este dorinţa de a înceta consumul de alcool” (Tradiţia Trei). Astfel, apartenenţa la grup nu necesită nici un fel de înregistrare formală. Aşa cum noi suntem membri AA doar pentru că o declarăm, aşa suntem şi membri într-un grup dacă spunem că suntem – şi dacă participăm la întâlnirile acelui grup.

Diferenţele între întâlnirile deschise şi închise în grupul AA
Scopul întâlnirilor AA este, aşa cum reiese din Preambulul AA, cel de a le oferi membrilor AA ocazia de “a-şi împărtăşi unii cu ceilalţi experienţa, puterea şi speranţa pentru a-şi rezolva problemele comune şi să îi ajute şi pe alţii să se recupereze din alcoolism.” Pentru aceasta, întâlnirile AA sunt de două tipuri: închise şi deschise.
Întâlnirile închise sunt acele întâlniri adresate exclusiv membrilor AA sau acelor persoane care au o problemă legată de consumul de alcool şi care “au dorinţa de a înceta băutul”.
Întâlnirile deschise sunt acele întâlniri la care poate să participe orice persoană interesată de problema alcoolismului şi de programul de recuperare al Alcoolicilor Anonimi.
La ambele tipuri de grupuri, membrul A.A. care conduce întâlnirea poate cere ca membrii grupului să îşi restrângă intervenţia la subiecte legate de recuperarea din alcoolism. Fie că sunt închise sau deschise, întâlnirile AA sunt conduse de membrii AA care decid formatul întâlnirii.

Tipuri de întâlniri în grupurile A.A.
A Patra Tradiţie spune că “Fiecare grup A.A. este autonom în toate privinţele, cu excepţia chestiunilor care afectează alte grupuri sau AA-ul ca întreg”. Aşa cum este, deci, previzibil, întâlnirile din miile de grupuri AA existente, au fiecare câte ceva specific. Cele mai comune tipuri de întâlniri AA sunt:
1. Discuţii. Indiferent dacă este o întâlnire “închisă” sau “deschisă”, un membru AA care coordonează întâlnirea, după deschiderea întâlnirii în modul uzual, prezintă subiectul de discuţie. Problemele de fond ce se aleg pentru discuţie derivă din “Cartea cea mare”, “12 paşi şi 12 tradiţii”, revista Grapevine (înseamnă atât “Viţa de vie”, cât şi “Radio şanţ”). Câteva sugestii de subiecte pot fi: acceptare versus recunoaştere, libertate prin sobrietate, principii versus personalitate, teamă, capitulare, recunoştinţă, mânia, onestitate, atitudine, resentimente, umilinţă, toleranţă, bunăvoinţă, îndreptarea greşelilor, etc.
2. Vorbitori. Unul sau mai mulţi membri sunt selectaţi dinainte pentru a împărtăşi celorlalţi cum erau înainte, ce s-a întâmplat şi cum sunt acum. Depinde de conştiinţa fiecărui grup cum se ţin acest gen de întâlniri, însă unele grupuri preferă ca membrii care vorbesc să aibă o anumită perioadă de abstinenţă. De obicei, aceste tipuri de întâlniri cu vorbitori sunt întâlniri “deschise”.
3. Începători. În general, sunt conduse de un membru al grupului care este abstinent de mai mult timp, fiind întâlniri axate pe întrebări şi răspunsuri care să îi ajute pe noii veniţi.
4. Paşi, Tradiţii sau Cartea Mare. Deoarece cei 12 paşi sunt baza recuperării noastre în AA, multe grupuri alocă una sau mai multe întâlniri pe săptămână studiului fiecărui pas, prin rotaţie; unele grupuri discută doi sau trei paşi într-o singură întrunire. Acelaşi format se poate aplica în întrunirile grupului pentru discutarea celor “12 tradiţii” sau a “Cărţii Mari”. Foarte multe grupuri şi-au făcut un obicei din a citi cu voce tare, segmente semnificative din “Cartea Mare” sau “12 paşi şi 12 tradiţii” la începutul fiecărei întâlniri.

La aceste tipuri de întâlniri se adăugă:
· “Afaceri”. Unele grupuri îşi programează, de-a lungul anului, întâlniri speciale, diferite de cele obişnuite, întâlniri în care are loc prezentarea unui raport din partea secretarilor grupului sau alegerea acestora.
· Inventarul de grup. Astfel de întâlniri sunt organizate pentru ca membrii grupului să poată analiza cât de bine a fost atins scopul primar al grupului.
· Grapevine. Sunt întâlniri la care sunt discutate subiecte din revista informativă Grapevine.
· Întâlniri de serviciu. Sunt întâlniri de informare cu privire la serviciile AA, de scriere a raporturilor sau a altor comunicate.

Grupul AA “de acasă”
“Tradiţional, cei mai mulţi dintre membrii AA au ajuns la concluzia că e important să aparţină unui grup pe care ei îl numesc <> (Home Group). Acest grup este cel în care aceşti membri îşi asumă responsabilităţi şi îşi fac prieteni. Deşi toţi membrii AA pot să participe la întâlnirile tuturor grupurilor, să se simtă bine în oricare dintre acestea, acest concept de grup a rămas cea mai puternică legătură între membrii AA şi Comunitate.” (din Manualul Serviciului AA)
Odată cu afilierea la grup, membrii primesc dreptul de a vota asupra unor probleme ce pot afecta grupul individual sau AA-ul ca întreg şi acest lucru este o adevărată piatră de temelie îin structura AA. In ceea ce priveşte problemele legate de conştiinţa grupului, fiecare membru are un singur vot exprimat - şi asta la modul ideal-în cadrul grupului de acasă.
De-a lungul anilor, acest grup de acasă – care reprezintă şi esenţa puterii AA- a devenit pentru cei mai mulţi dintre membrii AA un fel de familie extinsă. Pentru că cei mai mulţi dintre alcoolici sunt izolaţi de către familia lor din cauza consumului, ei găsesc în grupul de acasă o reţea de suport continuu şi solidă, prieteni şi, cel mai adesea, un naş. Tot aici ei învaţă cum să plaseze “principiile înaintea personalităţii” în interesul transmiterii mesajului AA.
Vorbind despre grupul ei, o membră spunea: “O parte din angajamentul meu este să particip la întâlnirile grupului meu de acasă, să îi salut pe noii veniţi la uşă şi să le stau la dispoziţie - şi asta nu e numai pentru ei, cât şi pentru mine însămi. Ceilalţi membri din grupul meu sunt oameni care mă cunosc, care mă ascultă, care îmi dau putere ori de câte ori trec printr-o perioadă mai grea. Îmi oferă din experienţa lor, din puterea şi iubirea AA, îmi dau putere să “o dau mai departe” altor alcoolici aflaţi în suferinţă.”

Sugestii privind întâlnirile AA
Nu există o “reţetă” reuşită în ceea ce priveşte întâlnirile AA, dar unele dintre ele s-au dovedit a fi mai eficiente decât celelalte.
De obicei, voluntarul zilei deschide întâlnirea prin citirea Preambulului AA şi prin rostirea anumitor expresii; unii propun un moment de linişte şi/sau recită Rugăciunea Seninătăţii; alţii citesc o parte din capitolul V (“Cum funcţionează metoda noastră?”) sau III (“Mai multe date despre alcoolism”) din Cartea Mare. La multe dintre întâlniri este citit cu voce tare un capitol sau doar un fragment din Cei 12 Paşi si 12 Tradiţii. Este important mai ales pentru noii veniţi să se facă acest lucru, aceştia având astfel impresia că sunt rostite evenimente din propriile vieţi.
Voluntarul poate accentua importanţa anonimatului membrilor AA în afara încăperii de întâlnire şi îi avertizează pe participanţi că cel mai bine este “să lase orice au auzit între pereţii acelei camere.”
Multe întâlniri se termină cu recitarea de către membrii a Rugăciunii ‚Tatăl Nostru’ sau a Rugăciunii pentru Seninătate.
Auto-susţinerea: Tradiţia Şapte
Deşi regulamentul AA prevede absenţa oricărei taxe de participare, trebuie să recunoaştem că grupurile noastre au totuşi nevoie de bani pentru a acoperi cheltuielile de funcţionare. Pentru a respecta Tradiţia Şapte, în grup se pune un coşuleţ pe masă, pentru a se strânge, astfel, din donaţii voluntare ale membrilor, banii necesari acoperirii chiriei, răcoritoarele, materialele, cărţile, tipărirea broşurilor şi a listelor de întâlnire, precum şi contribuţiile către Biroul General al Serviciului, birouri regionale, etc. Membrii AA sunt liberi să contribuie cu cât doresc, pâna la o sumă maximă de 1.000 $/an.

Cafea, ceai şi prietenie
Mulţi dintre membri AA au declarat că cercul lor de prieteni s-a extins foarte mult în urma discuţiilor la o cafea sau ceai, înainte sau după întâlniri. Cele mai multe grupuri se bazează pe membrii lor pentru a pregăti aceste răcoritoare şi a le servi, precum şi pentru curăţenia de “după”. Unii membri au spus că s-au simţit pentru prima dată cu adevărat membri în AA atunci când au început să facă ceai, să ajute la aranjarea scaunelor, să practice “terapia spălatului de vase”. Cei nou veniţi spun că acest gen de activitate îi ajută să treacă mai uşor peste timiditatea începutului şi să discute cu ceilalţi membri.


CUM FUNCŢIONEAZĂ
UN GRUP AA?
Tradiţia Patru: “Fiecare grup trebuie să fie autonom, exceptând în acele probleme care afectează alte grupuri sau AA-ul ca întreg.”
Cum să începi un grup AA?
Indiferent de motivul care stă la baza dorinţei tale de a iniţia un grup AA, căile de a o face sunt cam aceleaşi.
Esenţial pentru începutul unui grup AA este faptul că cel puţin doi alcoolici să îşi exprime nevoia de un astfel de grup; apoi, e nevoie de cooperarea cu alţi membri AA, găsirea unui loc de întâlnire, un ibric de cafea sau un ceainic, literatura AA, liste de întâlnire.
Odată ce grupul a început să funcţioneze ar trebui anunţată existenta lui către alte grupuri din apropiere, la biroul regional (dacă există unul), precum şi la Biroul General al Serviciului (BGS). Acestea pot constitui fiecare în felul ei importante surse de suport pentru noul grup.
Solicitaţi de la BGS un formular de înscriere pe care să îl returnaţi după ce l-aţi completat, astfel încât noul grup va fi înregistrat. Fiecare nou grup primeşte un număr redus de materiale în mod gratuit, ca urmare a acestei înregistrări.

“Botezarea” unui nou grup AA
Experienţa i-a învăţat pe membrii AA că cea mai bună metodă este evitarea oricărei afilieri cu instituţii externe AA, indiferent de activitatea şi renumele acesteia.

Tradiţia Şase: “Este foarte necesar ca nici un grup AA să nu sprijine, să nu finanţeze şi să nu intituleze ca AA nici un alt organism, înrudit sau nu cu Alcoolicii Anonimi, ca nu cumva problemele legate de bani, proprietate sau prestigiu să ne distragă de la obiectivul nostru primordial.”
Chiar şi doar impresia de a avea legătură cu orice organizaţie, club, instituţie politică sau religioasă trebuie evitată. De aceea, un grup AA care se întâlneşte în clădirea unei instituţii de tratament, corecţionale, bisericeşti, trebuie să aibă grija să nu folosească numele instituţiei, ci să îsi aleagă un nume complet distinct. Acest lucru clarifică faptul că grupul AA nu este afiliat spitalului, bisericii, închisorii, programului de tratament, ci doar închiriază / foloseşte spaţiul pentru întâlnirile sale.
Conştiinţa grupului AA, aşa cum a fost exprimată de BGS, a recomandat ca întâlnirile familiale, “bucluc dublu” şi “alcool şi pastile” să nu fie înregistrate la nivel central în AA. Folosirea cuvântului “familial” poate să creeze confuzii în legătură cu grupul familial Al-Anon, o comunitate complet separată de Alcoolicii Anonimi.
Scopul primar al AA este cel de a purta mesajul către alţi alcoolici, experienţa în ceea ce priveşte alcoolul fiind unul dintre lucrurile pe care membrii AA le au în comun. Este înşelător şi nedrept ca AA-ul să lase impresia că poate să rezolve alte probleme sau că ştie ce să facă în privinţa dependenţei de droguri, de exemplu. O altă recomandare este ca nici un grup AA să nu fie intitulat după numele unei persoane, în viaţă sau decedată, fie ea membră în AA sau nu. Acesta este, de exemplu, un mod de a pune “principiile în faţa personalităţilor”.

Ce fac membrii AA?
“Sunt responsabil…atunci când cineva, undeva caută ajutor, vreau ca mana AA să fie mereu acolo. Şi pentru asta sunt responsabil.” Pe scurt, atunci când noi-veniţi vin la întâlnirile noastre, vrem ca AA-ul să fie acolo pentru ei aşa cum a fost şi pentru noi - e ceva ce noi putem face în mod continuu, doar dacă funcţionăm ca grup.
Dar, pentru ca un grup să funcţioneze, trebuie făcute tot felul de treburi. Doar prin eforturile combinate şi angajamentele membrilor de grup e posibil ca:
· Locul de întâlnire să fie asigurat şi întreţinut.
· Programele să fie pregătite pentru întâlniri.
· Să fie colectate contribuţiile şi, în mod corect, repartizate şi cheltuite;
· Literatura AA, alte materiale, reviste informative să fie la dispoziţie;
· Răcoritoarele şi gustările să fie cumpărate sau pregătite.
· Alcoolicii din zonă să afle de existenţa grupului şi să îl găsească.
· Să se răspundă chemărilor în ajutor.
· Problemele grupului să fie identificate şi rezolvate.
· Sa fie menţinut contactul cu alte grupuri AA din zonă, regiune, ţară, etc.De ce fel de voluntari avem nevoie?Pentru a face toate aceste servicii, e nevoie de oameni. Cei mai mulţi dintre noi sunt de acord că AA-ul nu ar trebui să fie “organizat”. Oricum, fără a pune în pericol angajamentul nostru de a proteja Comunitatea noastră spirituală şi democratică, putem “constitui consilii sau comitete de servicii care sunt direct responsabile faţă de cei în slujba cărora se află.” (Tradiţia Nouă). În AA, aceşti “servitori” sunt numiţi “ofiţeri” şi sunt aleşi de grup, de obicei, pe perioade limitate de timp. Aşa cum ne aminteşte Tradiţia 2, “Conducătorii noştri nu sunt decât „servitori de încredere”; ei nu ne conduc.”
Fiecare grup poate să fixeze perioada de minimă abstinenţă pe care o solicită membrilor care doresc să ocupe orice fel de funcţii în AA. În general, perioada pentru care optează grupurile AA este de la şase luni la un an şi chiar mai mult.
Aceste funcţii pot să aibă titulaturi diverse, dar, în AA, titlurile nu aduc onoare şi autoritate, ci au doar rolul de a descrie servicii şi responsabilităţii. Mai mult, s-a descoperit că dându-le oamenilor de lucru doar pentru a-i ajuta să se menţină abstinenţi, nu are efectul scontat; în schimb, alegerea ofiţerilor are drept scop bunăstarea comună a grupului. În momentul alegerii este binevenită o revizuire a Tradiţiilor 1 si 2.
Grupurile individuale au multe căi de a se asigura că serviciile necesare vor fi îndeplinite cu un minimum de organizare.

Structura serviciilor în interiorul AA
Iată care sunt, în general, funcţiile stabilite de cele mai multe dintre grupuri pentru ca grupul să fie “servit”:
· Responsabilul: serveşte grupul pentru o perioadă limitată de timp-de la şase luni la un an; experienţa ne sugerează că acesta ar trebui să fie abstinent de cel puţin un an de zile şi, ideal, acesta să fi ocupat anterior o anumită funcţie într-un alt grup; acesta coordonează activitatea alături de ceilalţi “funcţionari” şi de acei membri care îşi asuma responsabilităţi, precum literatura AA, primirea oaspeţilor / noilor veniţi, pregătirea răcoritoarelor, programarea întâlnirilor individuale în cadrul grupului, etc.
Cu cât acesta este mai informat despre ceea ce este AA-ul ca întreg, cu atât va putea să îşi îndeplinească mai bine funcţiile. Prin amintirea permanentă a Tradiţiei 1 şi încurajarea membrilor să se familiarizeze cu tradiţiile, vor fi de folos în asigurarea unui grup AA “sănătos”.
· Secretarul: trebuie să îşi asume diferite responsabilităţii ca şi servitor al grupului, uneori chiar să le suplinească şi pe celelalte responsabilului de grup, atunci când acesta nu există. Fiecare grup îşi are propriile sarcini pentru acest secretar, care, atunci când nu există şi alţi funcţionari, trebuie să:
· Anunţe / trimită prin e-mail informaţii privind activităţi importante ale AA;
· să facă şi să înnoiască în permanenţă un dosar STRICT CONFIDENTIAL cu numele, adresele, şi numerele de telefon ale membrilor grupului - doar cu acordul direct al fiecărui membru în parte - şi să ştie care dintre membri este disponibil pentru apelurile de 12 Paşi;
· să menţină o evidenţă a zilelor de naştere ale membrilor, atunci când aceasta este o tradiţie în grup;
· să întreţină un afişier pe care să fie expuse anunţurile AA, informaţii, scrisori, etc.;
· să se asigure de faptul că BGS şi grupurile din zonă au fost înştiinţate de orice schimbare de adresă, de loc de întâlnire sau a funcţionarilor;
· să accepte şi să distribuie apeluri de 12 Paşi (exceptând cazul în care nu există o persoană responsabilă de acest lucru);
· să împărtăşească faţă de membrii grupului scrisorile de la alte grupuri.

Tradiţia Şapte: “Este bine ca orice grup AA să se autofinanţeze după nevoi şi să refuze contribuţiile din afara grupului”.
· Casier: Grupurile AA se auto-întreţin prin contribuţiile voluntare ale membrilor ei; prin “trecerea coşului” de la un membru la celalalt la întâlniri, se strâng, de obicei, destul de mulţi bani pentru a acoperi cheltuielile grupului şi pentru a sprijini birourile centrale şi regionale. Nimeni nu este obligat să contribuie, dar cei mai mulţi dintre membri o fac. Cei care îşi permit, sunt dispuşi, de multe ori, să contribuie cu o sumă mai mare care să îi suplinească pe cei care nu îşi permit acest lucru. Fondurile grupului sunt folosite pentru servicii precum:
· chiria
· literatura AA;
· pregătirea listelor cu întâlnirile AA din zonă;
· cafea şi răcoritoare;
· suport pentru serviciile AA, suport acordat lunar sau semestrial.
Casierul păstrează o evidenţă clară şi riguroasă şi îi informează pe membrii grupului despre gestionarea banilor prin prezentarea unor rapoarte periodice şi a unor chitanţe de decont. O bună soluţie este ca banii grupului să fie păstraţi într-un cont bancar separat, astfel încât scoaterea banilor din cont să necesite două semnături.
Experienţa AA arată în mod evident faptul că nu e indicat ca un grup să strângă sume de bani cu mult mai mari faţă de cele necesare - exceptând un fond de rezervă; ideal ar fi ca în conştiinţa de grup să se fixeze o sumă de bani care este necesară grupului. Cauza unor conflicte din cadrul grupului se pot datora de multe ori şi din cauza unor donaţii din afara grupului - fie ele în bani, bunuri sau servicii - care sunt donate de către unul dintre membrii. Contribuţiile membrilor trebuie să se înscrie –în cele mai multe grupuri –în suma maximă anuală de 1000$; sunt acceptate şi donaţiile “in memoriam”, dar doar de la membrii AA şi doar până la suma de 1000 $.
Unii membri AA îşi sărbătoresc aniversările în AA prin trimiterea unor “cadouri” către BGS pentru serviciile oferite - de obicei, un dolar pentru fiecare an de abstinenţă.
· Reprezentatul general al serviciului (RGS): Fiind conectaţi cu alte grupuri şi cu birouri generale şi regionale ale serviciilor, RGS are legătură cu Conferinţa Generala a Serviciului, prin care grupurile din SUA şi Canada îşi fac cunoscută experienţa şi exprimă conştiinţa de grup colectivă a AA. Numit uneori “păstrătorul tradiţiilor”, RGS se familiarizează cu A Treia Moştenire - responsabilitatea noastră de a acorda serviciile în mod gratuit. Ei sunt aleşi, de obicei, pe o perioadă de doi ani pentru a :
· reprezenta grupul la reuniunile judeţene şi regionale ale serviciului;
· informa membrii grupului despre activităţile serviciului general în zonă;
· primi şi comunica grupului orice e-mail de la BGS, inclusiv a scrisorilor informative, inclusiv a Cutiei 4-5-9 care este principalul instrument de comunicare cu Comunitatea.
RGS poate să îi asiste pe membrii grupului în rezolvarea anumitor probleme, mai ales a celor legate de Tradiţii. În realizarea sarcinilor lor, ei pot să apeleze la toate serviciile oferite de BGS.
Odată cu alegerea RGS, este ales şi un “adjunct” cu care acesta poate să îşi împartă sarcinile şi care îl poate înlocui pe acesta atunci când nu poate participa la toate reuniunile.
· Reprezentantul inter-grupuri (biroul central): în zonele în care a fost format un birou central al grupurilor, fiecare grup alege un reprezentant care participă la “întâlnirile de afaceri” de câteva ori pe an, pentru a comunica experienţa lor de grup în transmiterea mesajului AA. Reprezentantul inter-grupal încearcă să menţină grupul bine informat despre ceea ce se întâmplă la nivelul acestui birou de legătură între grupuri.
· Reprezentantul Grapevine (RG): rolul acestui reprezentant este cel de a-i menţine pe membri la curent cu revista Comunităţii AA şi de a transmite încurajarea de a rămâne abstinenţi, pe care aceasta o oferă prin articolele publicate, articole scrise de membri AA şi bazate pe poveştile lor de viaţă şi pe experienţa lor în AA. Această revistă care e numită uneori “întâlnire pe hârtie”, oferă şi un calendar lunar cu activităţile şi evenimentele AA.. RG participă la activităţile zonale ale comitetului Grapevine, dacă există unul în zonă. Ei anunţă sosirea numerelor noi ale revistei şi le comunică membrilor cum anume pot să se aboneze la aceasta. Atunci când un nou RG este ales, el ar trebui să îşi trimită numele, adresa, numele grupului şi numărul serviciului grupului către Grapevine, P.O. Box 1980, Grand Central Station, New York, NY 10163. Astfel, ei vor primi mailuri trimestriale conţinând formulare de comandă pentru cărţi, reviste, casete disponibile.
· Responsabilul cu literatura: acesta se asigură că grupul dispune de literatura aprobată de BGS şi că aceasta este în mod adecvat distribuită în cadrul grupului.

De ce să avem Comitete de Decizie?
Nu toate grupurile au Comitete de Decizie. Oricum, în grupurile care au aşa ceva, acesta este nivelul la care se discută pentru prima dată o serie de lucruri legate de practicile de grup, alegerea funcţionarilor grupului, etc., acest comitet participând la întâlnirile de conştiinţă a grupului. În cele mai multe dintre cazuri, comitetele sunt formate din funcţionari actuali şi foşti funcţionari ai grupului care se întâlnesc regulat, în funcţie de un anumit program. Pentru un grup restrâns, s-a observat că e eficient şi un Comitet format din 3- 4 membri. Pentru grupuri mai mari, 12 sau mai mulţi membri, reuşesc mai bine să îşi împartă sarcinile şi să medieze experienţa grupului. În unele grupuri, există Comitete în care membrii se rotesc periodic în funcţii.

Cum pot fi ajutaţi noii-veniţi?
În mod clar, nici un alcoolic nu poate fi ajutat de către AA în cazul în care acesta nu ştie de existenţa AA-ului şi cum să îl găsească. Astfel, e o idee bună pentru grupurile din oraşele mici să comunice adresa şi programul către agenţiile publice. E utilă şi împărţirea unor pliante cu titlul “AA-ul în oraşul tău”.
În oraşele mari, unde există un birou central al serviciilor AA, lista pe care acest birou o deţine pentru toate grupurile, poate fi folosită în acest sens.
E indicat ca publicul să participe la întâlniri deschise ale AA-ului pentru a afla informaţii despre program? Unele grupuri acceptă acest lucru din dorinţa de a face programul cunoscut Comunităţii şi de a-i informa pe aceştia de existenta lui. Grupul poate da anunţuri publice în ziarele locale pentru ca oamenii să poată afla modul în care pot intra în contact cu AA-ul. Un anunţ tipic ar fi următorul:

Ai probleme cu alcoolul?
Poate că Alcoolicii Anonimi te pot ajuta!
Întâlniri la ...... Str. ...... nr. ..... localitatea ......... cod....
sunaţi la ........... Miercuri 19.00 şi Vineri 18.00
Unele grupuri au o listă cu numele membrilor care sunt dispuşi să facă Pasul 12. Grupurile pot să aibă şi un comitet de întâmpinare care să se asigure că nou-veniţii sau vizitatorii sunt bine primiţi în AA.Principiile înaintea personalităţilor

Tradiţia Doi: Întru atingerea scopului nostru comun, de grup, nu există decât o singură autoritate fundamentală: un Dumnezeu al iubirii aşa cum se poate El exprima în conştiinţa noastră de grup. Liderii noştri sunt doar slujitori de încredere; ei nu guvernează.

Principiul rotaţiei
În mod tradiţional, acest principiu face ca membrii A.A. să nu ‚îngheţe’ într-o anumită funcţie. Asta face ca sarcinile de grup, ca aproape orice altceva în grup, să poată fi distribuite între toţi ceilalţi membri. Atunci când sunt necesare noi alegere în cadrul grupului, multe grupuri vor alege, de asemenea, un asistent al poziţiilor alese (de ex., vice...); de obicei, acesta îl va înlocui pe cel care ocupă o poziţie cu ocazia următoarelor alegeri.
Poate fi greu să părăseşti o poziţie care îţi place foarte mult. E cu atât mai greu dacă simţi că ai făcut o treabă bună, că la modul foarte onest nu vezi pe nimeni în jur care să fie pregătit, dornic sau care să aibă timpul necesar pentru a te înlocui şi dacă prietenii tăi sunt de acord cu modul în care vezi tu lucrurile acestea. Dar poate fi un adevărat pas în dezvoltarea ta – un pas în direcţia umilinţei, ceea ce pentru unii dintre noi reprezintă esenţa anonimatului.
Printre alte lucruri, anonimatul în cadrul Comunităţii înseamnă că renunţăm la prestigiul personal în orice activitate derulăm în A.A. pentru a-i ajuta pe alcoolici. Şi, în spiritul Tradiţiei 12, ni se aminteşte mereu să plasăm ‚principiile deasupra personalităţii’.
Rotaţia ne ajută să obţinem recompense spirituale mult mai durabile decât orice faimă. Fără să avem în joc vreun ‚statut’ în cadrul A.A.-ului, nu avem nevoie să fim în competiţie pentru titluri sau glorie – avem libertatea completă de a servi acolo unde e nevoie de noi.

Ce reprezintă conştiinţa de grup avizată?
Conştiinţa de grup este conştiinţa colectivă a membrilor grupului şi reprezintă astfel unanimitatea faţă de o problemă, înainte ca o decizie să fie luată în legătură cu aceasta. Acest lucru e obţinut de membrii de grup prin împărtăşirea tuturor informaţiilor, punctelor personale de vedere şi a practicării principiilor A.A. Pentru a fi complet informat, e nevoie de bunăvoinţa de a asculta cu o minte deschisă opiniile minorităţii.
În cazul chestiunilor mai delicate, grupul acţionează mai încet – descurajând deciziile formale până când nu se ajunge la un sentiment clar al perspectivi colective. Prin plasarea principiilor înainte personalităţilor, membrii grupului se feresc de opiniile dominante. Vocea sa e auzită atunci când un grup bine-informat ajunge la o decizie. Rezultatul depinde mai mult de o numărătoare de ‚da’-uri şi ‚nu’-uri – exact pentru că aceasta este expresia spirituală a conştiinţei de grup. Termenul de ‚conştiinţă de grup avizată’ se referă la faptul că au fost studiate informaţii pertinente şi că toate părerile au fost ascultate înainte ca grupul să voteze asupra unei chestiuni.Inventarul grupului A.A.
Multe grupuri realizează periodic un ‚şedinţă de inventar al grupului’ pentru a evalua cât de bine îşi îndeplineşte grupul scopul său primar: de a-i ajuta pe alcoolici să se recupereze cu ajutorul celor 12 Paşi sugeraţi pentru recuperare. Unele grupuri fac acest inventar prin analizarea celor Douăsprezece Tradiţii, câte una pe rând, pentru a vedea cât de bine aplică aceste principii.
Următoarele întrebări, extrase din experienţa A.A.-ului, pot fi utile în obţinerea unei conştiinţe de grup avizate. E de aşteptat ca grupurile să dorească să adauge şi alte întrebări pe această listă:
1. Care e scopul de bază al grupului?
2. Ce altceva mai poate face grupul pentru a transmite mesajul?
3. Reuşeşte grupul să atragă membri din diferite medii sociale? Observăm în grup o imagine reprezentativă a comunităţii locale?
4. Membrii nou-veniţi rămân lângă grup sau ne dăm seama că aceştia pleacă în număr mare? Dacă da, de ce? Ce putem face ca grup în acest sens?
5. Accentuăm importanţa năşitului? Cât de eficient e acest proces? Ce putem face mai bine în această direcţie?
6. Avem grijă să păstrăm anonimatul membrilor actuali sau foşti ai grupului, în afara sălii de şedinţe? Reuşim să lăsăm în grup lucrurile care au fost împărtăşite de aceştia?
7. Ne facem timp să le explicăm tuturor membrilor grupului valoarea pe care activităţi precum sarcinile de pregătire a răcoritoarelor şi curăţenia o au pentru grup? Se înţelege faptul că acestea reprezintă ‚bucăţi’ din eforturile de a lucra Pasul 12?
8. Au toţi membrii grupului ocazia de a vorbi în cadrul şedinţelor şi de a participa la alte activităţi de grup?
9. Ţinând minte că ocuparea unei funcţii reprezintă o mare responsabilitate care nu rezultă dintr-un concurs de popularitate, ne alegem reprezentanţii cu suficientă grijă?
10. Facem tot ce putem pentru ca locul nostru de întâlnire să fie unul plăcut?
11. Îşi îndeplineşte grupul obligaţiile faţă de cele Trei Moşteniri ale A.A.-ului – Recuperare, Unitate şi Serviciu?
12. Ce a făcut grupul în ultima vreme pentru a aduce mesajul A.A. în atenţia profesioniştilor din comunitate – medici, preoţi, angajaţi ai sistemului de justiţie şi educaţi etc., precum şi a altora care sunt de multe ori cei care îi întâlnesc mai întâi pe alcoolici?
13. Cum îşi îndeplineşte grupul responsabilităţile faţă de Tradiţia Şapte?

Întâlnirile de afaceri
În cele mai mult grupuri, reprezentantul grupului anunţă întâlnirea de afaceri , de obicei, o dată pe lună sau trimestrial.
În timp ce anumite grupuri le permit ocazional unor non-membri să participe, doar membrii grupului au dreptul să voteze. Afacerile grupului pot să includă: ocuparea unor noi funcţii, programarea şedinţelor de grup, primirea şi discutarea rapoartelor financiare periodice ale casierului; ascultarea unor rapoarte de progres din partea reprezentantului grupului şi a altor membri cu diferite funcţii în grup; repartizarea fondurilor în exces către inter-grup, Biroul General de Servicii sau alte servicii zonale ale A.A.-ului.
Înainte de vot, e important ca membrii să primească toate datele despre subiectul ales pentru şedinţă. În multe cazuri, câţiva membri pot fi rugaţi să analizeze argumentele pro şi contra privind respectiva chestiune şi de a prezenta aceste argumente în cadrul şedinţei de grup. Poate să fie nevoie de ceva timp pentru a putea ajunge la o conştiinţă de grup avizată, indiferent dacă sunt în discuţie subiecte majore sau de mai mică importanţă. Dar e important ca punctul de vedere al minorităţii, sau al celor care au păreri opuse, să fie ascultate deopotrivă cu cele ale majorităţii. În anumite cazuri, se poate ajunge chiar la răsturnări de situaţie.
Întâlnirile de afaceri sunt programate, de obicei, înainte sau după şedinţa obişnuită de grup. Ele tind să fie informale, însă obiceiul diferă de la grup la grup. Unele grupuri au încercat să observe ‚Regulile de Ordine ale lui Robert’, pentru a-şi da seama că mulţi membri nu au experienţa procedurilor de dezbatere şi se simt prea intimidaţi pentru a lua cuvântul. Dincolo de asta, există natura spirituală a Comunităţii, întrupată în Tradiţiile şi Conceptele noastre care ne oferă suficient de multă îndrumare.

Despre problemele de grup
Problemele de grup sunt de multe ori dovada faptului că există opinii sănătoase şi diversificate între membrii grupului. Ele ne dau ocazia, cum spun cei 12 Paşi, “să aplicăm aceste principii în toate domeniile vieţii noastre”.
Problemele de grup pot să apară sub forma unor întrebări de genul: Ce poate să facă grupul în legătură cu cei care au mereu recăderi? Ce putem face să existe o participare mai serioasă la întâlniri? Cum putem face ca mai multe persoane să se implice în treburile de grup? Ce putem face atunci când se încalcă anonimatul unui membru? Ce facem cu “pasul treisprezece”? Cum putem să le facem faţă ‚diaconi însângeraţi’, acei “veterani” care insistă că ei ştiu ce e mai bine pentru grup? Cum putem să-i facem pe “veterani” să ne împărtăşească experienţa lor pentru rezolvarea dilemelor de grup?
Aproape fiecare problemă de grup are o rezolvare, la care se ajunge de obicei prin acel mecanism numit „conştiinţă de grup avizată”. Dar mai presus de toate, ceea ce s-a dovedit a fi mai eficient decât orice controversă sau acuzaţii personale, au fost: simţul umorului, pauze pentru calmarea spiritelor, răbdare, respect, bunăvoinţa de a asculta şi de a aştepta – dar şi un simţ al corectitudinii şi încrederea într-o „Putere Superioară nouă înşine”.

Ce nu face AA-ul

Tradiţia Zece: Comunitatea AA nu exprimă nici o opinie referitoare la vreun subiect exterior; este foarte important ca numele AA să nu fie amestecat niciodată în controverse publice.

1. Nu recrutează membri şi nu îi motivează pe alcoolici să se recupereze.
2. Nu are registre de prezenţă ale membrilor
3. Nu îi monitorizează şi nu încearcă să-i controleze pe membrii săi.
4. Nu face prognosticuri şi nu dă diagnostice medicale sau psihologice.
5. Nu oferă tratament medicamentos, psihiatric, droguri şi nu face internări.
6. Nu oferă adăpost, mâncare, haine, locuri de muncă, bani sau alte servicii.
7. Nu oferă consiliere vocaţională sau pe probleme domestice.
8. Nu se angajează şi nu face sponsorizări pentru cercetare.
9. Nu se afiliază cu agenţii sociale (deşi mulţi membri şi grupuri cooperează cu ele)
10. Nu oferă servicii religioase.
11. Nu se angajează în nici o controversă legată de alcool sau alte chestiuni.
12. Nu acceptă bani pentru serviciile sale sau contribuţii din alte resurse din afara AA-ului
13. Nu oferă scrisori de recomandare către tribunal, avocaţi, oficiali, şcoli, firme, agenţii sociale sau alte organizaţii sau instituţii.


AA-ul şi Alcoolismul

Tradiţia Şase: "Este foarte necesar ca nici un grup AA să nu sprijine, să nu finanţeze şi să nu intituleze ca AA nici un alt organism, înrudit sau nu cu Alcoolicii Anonimi, ca nu cumva problemele de bani, proprietate sau prestigiu să ne distragă de la obiectivul nostru primordial."

“Cooperare, dar nu afiliere”
Alcoolicii Anonimi este o comunitate internaţională a alcoolicilor care se ajută între ei pentru a-şi menţine abstinenţa şi pentru a transmite experienţa lor de recuperare celor care s-ar putea să aibă o problemă cu băutul. Membrii AA acceptă diferit programul sugerat al celor 12 Paşi, program individual de recuperare din alcoolism.
Comunitatea funcţionează prin mai mult de 56.000 de grupuri locale în SUA şi Canada şi activează în aproximativ 150 de ţări. Se estimează că există cam 2.000.000 de membrii. AA-ul recunoaşte că acest program nu este întotdeauna eficient pentru toţi alcoolicii şi că unii ar avea nevoie de consiliere profesionistă sau tratament.
Singura preocupare a AA-ului este recuperarea personală şi continua abstinenţă a alcoolicilor care apelează la Comunitate pentru ajutor. AA-ul nu se implică în domeniul cercetării alcoolismului, tratamentului medical sau psihiatric, educaţiei sau propagandei de nici o formă, deşi membrii AA pot să participe la aceste activităţi ca persoane individuale.
AA-ul a adoptat o politică de „cooperare, nu de afiliere” cu alte organizaţii din domeniul tratamentului alcoolismului.
Conform tradiţiilor, Alcoolicii Anonimi nu acceptă şi nu caută sprijin financiar din resurse exterioare, iar membrii individuali îşi menţin anonimatul la nivel de presă, radio şi filme.

AA-ul şi alte organizaţii
AA-ul nu se afiliază cu altă organizaţie sau instituţie. Tradiţiile noastre încurajează „cooperarea, dar nu afilierea”.
CELE 12 TRADIŢII
(versiune integrală)
Experienţa noastră de AA ne-a învăţat că:


Unu - Fiecare membru al Alcoolicilor Anonimi este doar o părticică dintr-un mare întreg. AA trebuie să continue să trăiască, altfel cei mai mulţi vom muri, cu siguranţă. De aceea, bunăstarea noastră comună vine pe primul loc. Dar bunăstarea individuală o urmează de îndată.
Doi - Întru atingerea obiectivului nostru comun, de grup, nu există decît o autoritate fundamentală: un Dumnezeu iubitor, aşa cum se poate exprima El în conştiinţa noastră de grup.
Trei - Este foarte necesar ca porţile Comunităţii noastre să fie larg deschise tuturor celor care suferă de alcoolism. De aceea, nu-l putem refuza pe nici unul dintre cei ce vor să se însănătoşească. Şi este de dorit ca adeziunea la AA să nu fie vreodată condiţionată de contribuţii în bani sau de supunere la reguli. De îndată ce doi sau trei alcoolici se reunesc în scopul abstinenţei, ei se pot considera un grup AA, avînd doar grijă să nu se afilieze - ca atare - nici unui organism exterior.
Patru - În privinţa propriei funcţionări, este necesar ca fiecare grup AA să răspundă în faţa unei singure autorităţi - care să fie propria conştiinţă de grup. Dar, cînd planurile sale privesc şi bunăstarea grupurilor învecinate, este nevoie să fie consultate şi acestea. În plus, nu este de dorit ca vreun grup sau comitet zonal ori o persoană individuală să facă ceva ce ar afecta profund AA-ul, ca întreg, pînă cînd nu este consultată şi Administraţia Consiliului Serviciilor Generale. În astfel de cazuri, bunăstarea comună ocupă, fără discuţie, primul loc.
Cinci - Este necesar ca fiecare grup al Alcoolicilor Anonimi să constituie o entitate spirituală, neavînd decît un singur obiectiv de prim ordin - acela de a transmite mesajul său alcoolicului care mai suferă.
Şase - Problemele de bani, proprietate şi autoritate ne pot, cu uşurinţă, distrage de la scopul nostru spiritual primordial. De aceea, credem că este bine ca orice proprietate de mare utilitate pentru Comunitatea AA să aparţină şi să fie în administraţia unei alte organizaţii sau societăţi - ceea ce ne-ar ajuta mereu să separăm aspectul material, de cel spiritual. Este necesar ca un grup AA, ca atare, să nu intre niciodată în afaceri. Alte organisme, sprijinitoare ale AA-ului - precum cluburi sau spitale, care necesită achiziţionarea şi gestionarea de proprietăţi - ar fi bine să aibă o conducere ne-AA şi o administraţie separată, astfel încît grupul să poată avea libertatea de a se detaşa oricînd de respectivul club sau spital. În consecinţă, este nevoie ca aceste organisme să nu poarte numele de AA. Administrarea lor este bine să fie doar responsabilitatea celor care le susţin financiar. Se pare că o administraţie AA este fructuoasă, în cazul cluburilor - dar nu şi în cazul spitalelor sau al altor centre de recuperare, care este necesar să fie exterioare Comunităţii AA şi sub controlul direct al medicilor. Dacă un grup AA poate coopera cu oricine, această cooperare nu este indicat să meargă mai departe, către afiliere ­implicită sau explicită. Grupul AA are nevoie să rămînă complet independent.
Şapte - Este bine ca grupurile AA să se autofinanţeze integral, prin contribuţiile benevole ale membrilor săi. Credem că este înţelept să se ajungă la această autofinanţare, cît mai curînd după constituirea grupului; că orice solicitare publică de fonduri în numele Alcoolicilor Anonimi este deosebit de primejdioasă, indiferent de cine o face – fie ele grupuri, cluburi, spitale sau alte organisme exterioare; că acceptarea de donaţii mari - din orice sursă - sau de contribuţii care implică obligaţii de vreun fel, este neînţeleaptă. De asemenea, sînt neliniştitoare orice acumulări de fonduri peste nevoile reale ale grupului. Experienţa ne-a avertizat deseori că nimic nu ne poate distruge moştenirea spirituală, aşa cum o pot face inutilele dispute privind proprietatea, banii şi autoritatea.
Opt - Este foarte important ca Alcoolicii Anonimi să rămînă, pentru totdeauna, o comunitate non-profesională. Înţelegem ca profesională, acordarea de consultanţă în privinţa alcoolismului contra unei taxe sau prin vreun fel de salarizare. Dar, în anumite situaţii, putem utiliza serviciile unor alcoolici, pentru a nu fi nevoiţi să apelăm la ne-alcoolici. Asemenea servicii speciale pot fi chiar remunerate. Însă, serviciul pe care îl implică Pasul 12 urmează să se facă întotdeauna gratis.
Nouă - Fiecare grup AA necesită doar un minimum de organizare. Cea mai bună este conducerea prin rotaţie. Grupurile mici îşi pot alege secretarul; grupurile mari se supun rotaţiei Comitetul iar grupurile marilor oraşe îşi formează un comitet central sau intergrupal, care are nevoie de un secretar cu normă întreagă. Administraţia Serviciilor Generale constituie, de fapt, Comitetul Serviciilor Generale ale AA. Membrii lui sînt păzitorii Tradiţiilor noastre şi cei care depozitează contribuţiile voluntare ale membrilor AA - bani care servesc sprijinirii financiare a Biroului de Servicii Generale, de la New York. Grupurile conferă celor din Administraţia Serviciilor Generale autoritatea de a se ocupa de menţinerea relaţiilor noastre publice; ei garantează integritatea principalei noastre reviste, The AA Grapevine. Toţi aceşti reprezentanţi urmează să se lase călăuziţi de spiritul dăruirii de sine - şi aceasta, fiindcă cei care conduc AA-ul nu sînt decît slujitori de încredere şi cu experienţă ai Comunităţii în ansamblul ei. Titlul nu le conferă nici o autoritate veritabilă; ei nu guvernează. Competenţa lor este certificată de respectul general de care se bucură.
Zece - Este necesar ca nici un grup sau membru AA să nu exprime vreodată opinii în numele Comunităţii AA - în special, opinii care ar duce la controverse, în materie de politică, de luptă împotriva alcoolului sau de crez religios. Grupurile de Alcoolici Anonimi nu se opun nimănui - şi ele se pot abţine de la a exprima opinii ca cele amintite mai sus.
Unsprezece - Este bine ca relaţiile noastre cu publicul larg să aibă caracterul de anonimat personal. Credem că este necesar ca AA-ul să evite reclama senzaţională. Numele şi fotografiile noastre, în calitate de membri AA, nu este bine să fie publicate prin mass-media. Este important ca relaţiile noastre publice să fie călăuzite după principiul atracţiei, nu după cel al reclamei. Nu este niciodată nevoie să ne aducem singuri elogii. Simţim că este mai bine să-i lăsăm pe prietenii noştri să ne recomande.
Doisprezece - Şi, în fine, noi - Alcoolicii Anonimi - credem că principiul anonimatului are o semnificaţie spirituală imensă. El ne aminteşte că urmează să plasăm principiile deasupra personalităţilor; că urmează să practicăm o smerenie reală. Şi aceasta, cu scopul ca binecuvîntarea de care ne bucurăm să nu facă vreodată din noi nişte copii alintaţi; ca să trăim întotdeauna cu cea mai profunda recunoştinţă faţă de Cel Care domneşte peste noi toţi.

336 Comments:

Anonymous 救援部 said...

夏真っ盛り!女の子は開放的な気分で一人Hしたくてウズウズしてるっ!貴方は女の子のオ○ニーを見て気分を高めてあげてネ!もちろん、お手伝いしてもオッケーだよ!さぁ、今すぐ救援部にアクセスしよっ

9:57 AM  
Anonymous 出張ホスト said...

女性会員様増加につき、当サイトの出張ホストが不足中です。女性の自宅やホテルに出向き、欲望を満たすお手伝いをしてくれる男性アルバイトをただいま募集していますので、興味のある方はTOPページから無料登録をお願いいたします

8:51 AM  
Anonymous 家出 said...

最近様々なメディアで紹介されている家出掲示板では、全国各地のネットカフェ等を泊り歩いている家出少女のメッセージが多数書き込みされています。彼女たちはお金がないので掲示板で知り合った男性とすぐに遊びに行くようです。あなたも書き込みに返事を返してみませんか

8:00 AM  
Anonymous モテる度チェッカー said...

あなたのモテ度数を診断できる、モテる度チェッカー!日頃モテモテでリア充のあなたもそうでないヒキニートの貴方も隠されたモテスキルを測定して今以上にモッテモテになること間違いなし

8:06 AM  
Anonymous 救援部 said...

オ○ニーライフのお手伝い、救援部でHな見せたがり女性からエロ写メ、ムービーをゲットしよう!近所の女の子なら実際に合ってHな事ができちゃうかも!?夏で開放的になっている女の子と遊んじゃおう

8:16 AM  
Anonymous 逆援助 said...

メル友募集のあそび場「ラブフリー」はみんなの出逢いを応援する全国版の逆援助コミュニティーです!女の子と真剣にお付き合いしたい方も、複数の女性と戯れたい方も今すぐ無料登録からどうぞ

8:16 AM  
Anonymous 倶楽部 said...

簡単にお小遣い稼ぎをしたい方必見、当サイト逆¥倶楽部では無料登録して女性の性の欲求に応えるだけのアルバイトです。初心者でもすぐに高収入の逆¥交際に興味をもたれた方はTOPページまでどうぞ。

7:45 AM  
Anonymous プロフ公開 said...

サイト作成は初めてでぇす。プロフは友達も作ってたので私も頑張って作成しました。プロフもってる人はメル友になって見せ合いっこしませんか?メアドのせてるので連絡ください。love-friend0925@docomo.ne.jp

7:50 AM  
Anonymous 素人 said...

男性が主役の素人ホストでは、女性の体を癒してあげるだけで高額な謝礼がもらえます。欲求不満な人妻や、男性と出逢いが無い女性が当サイトで男性を求めていらっしゃいます。興味のある方はTOPページからどうぞ

8:29 AM  
Anonymous 家出 said...

これから家出したい少女や、現在家出中の娘とそんな娘と遊びたい人を繋げるSOS掲示板です。家庭内の問題などでやむなく家出している子が多数書き込みしています。女の子リストを見て彼女たちにメールを送ってみませんか

8:00 AM  
Anonymous SM度チェッカー said...

あなたのSM度をかんたん診断、SM度チェッカーで隠された性癖をチェック!真面目なあの娘も夜はドS女王様、ツンデレなあの子も実はイジめて欲しい願望があるかも!?コンパや飲み会で盛り上がること間違いなしのおもしろツールでみんなと盛り上がろう

8:32 AM  
Anonymous セフレ said...

男性なら一人くらいは作ってみたいセフレですが、実は女性もいつでもSEXしたいときにできる友達がほしいと思っているのです。そのような彼女たちの欲求を満たしてあげませんか

8:19 AM  
Anonymous デリバリーホスト said...

女性向け風俗サイトで出張デリバリーホストをしてみませんか?時給2万円の高額アルバイトです。無料登録をしてあとは女性からの呼び出しを待つだけなので、お試し登録も歓迎です。興味をもたれた方は今すぐどうぞ。

7:44 AM  
Anonymous 家出 said...

「家出してるんで、泊まるところないですか?」家出掲示板には毎日このような女の子からの書き込みがされています。彼女たちは家やホテルに泊まらせてあげたり、遊んであげるだけであなたに精一杯のお礼をしてくれるはずです

7:40 AM  
Anonymous チェッカー said...

SM度チェッカーで隠された性癖をチェック!外見では分からない男女のSM指数をチェックして相性のいい相手を見つけ、SMプレイしてみよう!合コンや飲み会で盛り上がること間違いなしのおもしろツールをみんなとやってみよう

8:49 AM  
Anonymous セフレ said...

女の子達のH告白、日々のマル秘映像や写真は要チェック!!今すぐ無料参加してアダルトSNSを始めよう!!うまくいけば恋人やセフレをゲット出来るかも知れないチャンス

8:05 AM  
Anonymous 熟女サークル said...

性欲のピークを迎えたセレブ熟女たちは、お金で男性を買うことが多いようです。当、熟女サークルでは全国各地からお金持ちのセレブたちが集まっています。女性から男性への報酬は、 最低15万円からとなっております。興味のある方は一度当サイト案内をご覧ください

8:14 AM  
Anonymous メル友募集中 said...

プロフ見た感想を携帯アドの方に送ってください。悪口は気が病むので止めておいて欲しいですjewely.jmtjd@docomo.ne.jp

8:26 AM  
Anonymous グリー said...

ネットで恋人探しなら、グリーをおすすめします。ここからあなたの理想の恋愛関係がはじまります。純粋な出会いから、割り切ったエッチな出会いまで何でもあります。ミクシーから女の子が大量流入中!ココだけの話、今が狙い目です

8:21 AM  
Anonymous 玉の輿度チェッカー said...

当サイトは、みんなの「玉の輿度」をチェックできる性格診断のサイトです。ホントのあなたをズバリ分析しちゃいます!玉の輿度には、期待以上の意外な結果があるかも

9:26 AM  
Anonymous 救援部 said...

女の子のオ○ニーを見るだけで稼げる救援部では、見るだけで3万円、お手伝いしてあげると5万円の報酬となります。業界一の女性会員数を誇る当サイトで女性会員様の性の願望を救援してあげて下さい

8:36 AM  
Anonymous モバゲー said...

モバゲー発の友達探しコミュニティー、出逢い広場は簡単な無料登録するだけで使い放題でメンバー同士、気軽にメッセージのやり取りが出来るよ!モバゲー好きの女の子と出逢いのチャンスがあるかも!?詳しくはTOPページにアクセスしてみよう

7:22 AM  
Anonymous セレブ said...

セレブラブでは心とカラダに癒しを求めるセレブ女性と会って頂ける男性を募集しています。セレブ女性が集まる当サイトではリッチな彼女たちからの謝礼を保証、安心して男性はお金、女性は体の欲求を満たしていただけます。興味がある方は当サイトトップページからぜひどうぞ

7:22 AM  
Anonymous プロフ said...

携帯アドのせておきました。恥ずかしい写真とか乗せてるけど、許してください。ネット友達探してるのでよかったら連絡ください。for-a-sweetheart@docomo.ne.jp

8:28 AM  
Anonymous ゲイ said...

ゲイの数が飛躍的に増えている現代、彼らの出逢いの場は雑誌やハッテン場からネットに移り変わってきています。当サイトは日本最大のゲイ男性の交流の場を目指して作られました。おかげさまで会員数も右肩上がりに伸びています。ゲイの方や興味のある方はぜひ当サイトをご覧ください。

7:30 AM  
Anonymous ライブチャット said...

当サイト、オ○ニー救援部では無料でオナ動画を見ることができます。また、ライブチャット機能でリアルタイムオ○ニーを見るチャンスも高く、興奮間違いなしです。また、一人Hのお手伝いを希望される女性もあり、お手伝いいただけた方には謝礼をお支払いしております

8:08 AM  
Anonymous 名言チェッカー said...

簡単な設問に答えるだけで貴方にふさわしい名言がわかる、名言チェッカー!あなたの本当の性格を見抜けちゃいます。世界の偉人達が残した名言にはどことなく重みがあるものです

8:15 AM  
Anonymous 家出 said...

家出した少女たちは今晩泊る所がなく、家出掲示板で遊び相手を探しているようです。ご飯をおごってあげたり、家に泊めてあげるだけで彼女たちは体でお礼をしてくれる娘が多いようです

7:26 AM  
Anonymous スタービーチ said...

復活、スタービーチ!日本最大の出会い系がついに復活、進化を遂げた新生スタービーチをやってみませんか?理想のパートナー探しの手助け、合コンパーティー等も随時開催しています。楽しかった頃のスタビを体験しよう

7:59 AM  
Anonymous 素人 said...

さびしい女性や、欲求不満な素人女性たちを心も体も癒してあげるお仕事をご存じですか?女性宅やホテルに行って依頼主の女性とHしてあげるだけで高額の謝礼を手に入れる事が出来るのです。興味のある方は当サイトTOPページをご覧ください

10:11 AM  
Anonymous 公開プロフ said...

最近いい事ない人集合!話聞いて欲しいって時ないですか?やけに寂しいんですよね。私も聞くので私のも聞いてください。メアド乗せておくのでメールから始めましょうfull-of-hope@docomo.ne.jp

8:14 AM  
Anonymous 高額アルバイト said...

性欲を持て余し、欲求不満になっている女性を金銭の対価を得て、癒して差し上げるお仕事です。参加にあたり用紙、学歴等は一切問いません。高額アルバイトに興味のある方はぜひどうぞ

7:33 AM  
Anonymous グリー said...

グリーで広げよう、掲示板の輪!グリーから飛び出た出会いの掲示板が楽しめるのはここだけ、無料登録するだけで友達・趣味トモ・恋人が探せちゃいます

7:57 AM  
Anonymous 右脳左脳チェッカー said...

パーティーや合コンでも使える右脳左脳チェッカー!あなたの頭脳を分析して直観的な右脳派か、理詰めな左脳派か診断出来ます。診断結果には思いがけない発見があるかも!みんなで診断して盛り上がろう

7:33 AM  
Anonymous 救援部 said...

救援部ではHな女の子のオナ写メが無料で見れちゃいます。また好奇心旺盛でいろんな事をしてみたい女の子たちが自分の一人Hを手伝ってくれる男性を探しています。ここでヤればヤるほどキレイになると信じている女の子達と遊んでみませんか

7:46 AM  
Anonymous 野外露出 said...

野外露出の掟・・・それはいかに通報されないで脱ぐかですが、合法的に露出プレイを楽しめる方法があるのをご存じですか?当サイトで露出パートナーを探したりプレイ出来る場所を提供を探したり出来るのです。興味のある方はどうぞ

9:16 AM  
Anonymous 出張ホスト said...

女性会員様増加につき、出張ホストのアルバイトが不足中です。ホテルや女性の自宅に出向き、彼女たちの欲望を満たすお手伝いをしてくれる男性アルバイトをただいま募集しております。興味のある方はTOPページをご覧ください

7:00 AM  
Anonymous 友達募集 said...

美容院いってきた記念に写メを更新しました。結構気に入ってるんですけどどうですか?メール乗せておくのでメッセお待ちしてるなりmiracle.memory@docomo.ne.jp

7:55 AM  
Anonymous 家出掲示板 said...

最近雑誌やTVで紹介されている家出掲示板では、全国各地のマンガ喫茶等を泊り歩いている家出少女のメッセージが多数書き込みされています。彼女たちはお金がないので掲示板で知り合った男性の家にでもすぐに遊びに行くようです。あなたも書き込みに返事を返してみませんか

7:34 AM  
Anonymous 勝ち組負け組 said...

人生において君は、勝ち組なのか負け組なのか!これからの将来を診断する勝ち組、負け組チェッカーをあなたも体験してみない?勝ち組になりたいのならココで診断してて損はない♪みんなでやっても大盛り上がりの勝ち組、負け組チェッカーはココから今すぐ診断

7:49 AM  
Anonymous 高級チェリー said...

高級チェリーの秋は童貞卒業のシーズンです。童貞を食べたい女性達もウズウズしながら貴方との出会いを待っています。そんなセレブ達に童貞を捧げ、貴方もハッピーライフをってみませんか

8:05 AM  
Anonymous 童貞 said...

童貞を奪ってみたい女性たちは、男性にとって「初体験」という一生に一度だけの、特別なイベントを共に心に刻み込むことを至上の喜びにしているのです。そんな童貞好きな女性たちと最高のSEXをしてみませんか

8:30 AM  
Anonymous プロフ said...

プロフ作ったわいいけど見てくれる人いなくて少し残念な気分に陥ってます。意見でもいいので見た方がいましたら一言コメント送ってくだしゃいメアドのせているのでよろしくでしゅapotheosis@docomo.ne.jp

8:47 AM  
Anonymous 乱交パーティー said...

乱交パーティー実施サークル、「FREE SEX NET」では人に見られること、人に見せつける事が大好きな男女が集まり、乱交パーティーを楽しむサークルです。参加条件は「乱交が好きな18歳以上の健康な方」です。興味がある方はぜひ当サイトをご覧ください

7:41 AM  
Anonymous 盗撮掲示板 said...

全国各地の名うての盗撮のプロたちが自身のコレクションを密かに交換する、完全会員制・盗撮掲示板。門外不出のここでしか見られないお宝ばかりです。話題のhaman動画よりヤバイ動画をゲットしよう

7:57 AM  
Anonymous 精神年齢 said...

あなたの秘められた精神年齢をチェックできる診断サイトです。ここであなたの実際の精神年齢が簡単な質問でわかっちゃいます。普段は子供っぽいあの人も実は大人の思考の持ち主で子供っぽく振舞ってるだけかも知れませんよ

7:45 AM  
Anonymous 家出 said...

家出している女の子と遊んでみませんか?彼女たちはお金に困っているので、掲示板で知り合ったいろんな男の家を泊り歩いている子も多いのです。そんな子たちとの出逢いの場を提供しています

7:42 AM  
Anonymous gree said...

ネットで恋人探しなら、greeをおすすめします。ここからあなたの理想の恋愛関係が始まります。純粋な出逢いから、割り切ったHな出逢いまで何でもあります。ミクシーから女の子が大量流入中!ココだけの話、今が狙い目です

7:41 AM  
Anonymous 逆¥交際 said...

出会ぃも今は逆¥交際!オンナがオトコを買う時代になりました。当サイトでは逆援希望の女性が男性を自由に選べるシステムを採用しています。経済的に成功を収めた女性ほど金銭面は豊かですが愛に飢えているのです。いますぐTOPページからどうぞ

8:20 AM  
Anonymous プロフ said...

世界の中心で貴方を叫ぶような恋がしたいんです。愛に飢えているゆいと恋バナ話ませんか?メアドのっけてるので気になる方は連絡頂戴ねuna-cima@docomo.ne.jp

8:53 AM  
Anonymous 人生の値段チェッカ said...

今までの人生経験を診断できる人生の値段チェッカー!経験豊富な君の人生は一体何点なのか?みんなでやれば超楽しい、芸能人達もやってる人生の値段チェック!テレビや口コミで広がっている人生の値段チェッカーをあなたも体感してみよう

7:30 AM  
Anonymous 出張ホスト said...

女性向け風俗サイトで出張ホストをしてみませんか?時給2万円以上の高額アルバイトです。無料登録をしてあとは女性からの呼び出しを待つだけでOK、お試し登録も歓迎です。興味をもたれた方は今すぐどうぞ。

8:11 AM  
Anonymous 彼氏募集 said...

友達の前では少し強がって彼氏なんかいらないって言ってしまうけど、やっぱ本音では欲しいです、夜は寒いし寂しいし私の本音に気付いてください。メアド乗せておくので優しい方連絡くださいtoward.the-future@docomo.ne.jp

7:52 AM  
Anonymous 人生の値段 said...

人生の値段を診断してみませんか?自分の価値を診断してあなたの生涯年収、人間としての価格が丸裸になります。友達と一緒にチャレンジして絆を深めよう

7:08 AM  
Anonymous エロ動画 said...

流出からハメ撮りまでマニアも満足のエロ動画満載、抜きたくなったらチャットでサックと約束、有無を言わさずサックと中出し、便器女を簡単get出来るサイトです

7:54 AM  
Anonymous 若妻 said...

セレブと言われる世の若妻は男に飢えています、特に地位が邪魔して出会いが意外と少ないから、SEXサークルを通じて日頃のストレス発散に毎日男を買い漁っています。ここは彼女達ご用達の口コミサイトです

7:13 AM  
Anonymous 家出 said...

一人で家出したんだけど助けてほしいです。今まで強がってました。もう親には頼れない…super-love.smile@docomo.ne.jp

7:01 AM  
Anonymous お宝映像 said...

激レア映像!芸能人のお宝映像を一挙公開中!無料登録するだけでレアなお宝映像やハプニング画像が取り放題、期間限定の動画も見逃せない

7:18 AM  
Anonymous 動物占い said...

大人気、動物占いであなたの秘められた野性がわかる!草食系と思っていたあの子も実は肉食動物かも知れない!意外性のある占いをみんなで楽しもう

7:24 AM  
Anonymous 熟女 said...

仕事を辞めてください。一日で今の月収を超えるお誘いがあります。某有名セレブ熟女の強い要望により少しの間、恋人契約という女性からのお申し込みがありました。今までは地位や名誉のために頑張ってこられたようでございますが年齢を重ね、寂しさが強くなってきたようでございます。男性との時間を欲しがっている女性に癒しを与えてくださいませ

6:54 AM  
Anonymous エロ漫画 said...

エロアニメナビ・エロ漫画好きにはたまらないお宝満載!激アツなサイトだけを選りすぐりました。女の子にも男の子にも使いやすく無料で出会えるサイトばかりを掲載しています

8:53 AM  
Anonymous 1人H said...

1人Hのお手伝い、救援部でHな見せたがり女性からエロ写メ、ムービーをゲットしよう!近所の女の子なら実際に合ってHな事ができちゃうかも!?開放的な女の子と遊んじゃおう

7:19 AM  
Anonymous メール said...

ストーカーの追い回されて怖いんです。毎日夜になると非通知電話多いし怖い。。。助けてくださいpeach-.-girl@docomo.ne.jp

7:54 AM  
Anonymous スタビ said...

復活、スタービーチ!日本最大の友達探しサイトがついに復活、進化を遂げた新生スタービーチをやってみませんか?理想のパートナー探しの手助け、合コンパーティー等も随時開催しています。楽しかった頃のスタビを体験しよう

6:55 AM  
Anonymous 処女 said...

「友達の中で処女なのは私だけ…でも恥ずかしくて処女だなんて言えない、誰でもイイからバージンを貰ってほしい!」そんな女性が沢山いる事をご存じですか?出合いが無かった、家が厳格だった等の理由でHを経験したことがない女性がたくさんいるのです。当サイトはそんな女性たちと男性を引き合わせるサイトです

6:43 AM  
Anonymous メアド開運 said...

メアド開運、あなたの使ってるメアドを診断出来ちゃうサイト!吉と出るか凶と出るかはあなた次第、普段使ってるメアドの金運、恋愛運が測定できちゃいます

7:33 AM  
Anonymous 逆¥交際 said...

今話題の逆¥交際!あなたはもう体験しましたか?当サイトでは逆援希望の女性が男性を自由に選べるシステムを採用しています。成功を収めた女性ほど金銭面は豊かですが愛に飢えているのです。いますぐTOPページからどうぞ

6:40 AM  
Anonymous 豪華賞品 said...

只今、シャープ32型液晶テレビ、PS3等、豪華商品が当たるキャンペーンを実施中!まずは欲しい商品を選び、メールアドレスを登録して無料エントリー!その場で当たりが出たら賞品ゲットできます。抽選に外れた方もWチャンスで商品券等が当たります。ぜひチャレンジして下さい

7:22 AM  
Anonymous 副収入 said...

一夜限りの割り切ったお付き合いで副収入が得られる交際サイトのご案内です。アルバイト感覚での挑戦もできる、安心の無料登録システムを採用しておりますので、興味のある方は当サイトへぜひどうぞ

7:50 AM  
Anonymous メル友 said...

彼氏にDVされて、ちょっと男性不信です。でも、恋愛して彼氏も作りたいと思ってるので、優しく接してくれる人を探してます。連絡待ってまぁす! pretty-toy-poodle@docomo.ne.jp

7:19 AM  
Anonymous 神待ち said...

家出をして不安な少女たちの書込が神待ち掲示板に増えています。一日遊んであげたり、家に招いて泊まらせてあげるだけで、彼女たちはあなたに精一杯のお礼をしてくれるはずです

7:12 AM  
Anonymous 乱交 said...

全国乱交連盟主催、スワップパーティーに参加しませんか?初めての方でも安心してお楽しみいただけるパーティーです。参加費は無料、開催地も全国に120ヶ所ありますので気軽に参加してお楽しみ下さい

6:54 AM  
Anonymous アブノーマル said...

SM・露出・スワッピング・レズ・女装・フェチなど…普通じゃ物足りないあなたが思う存分楽しめる世界!貴方だけのパートナーを探してみませんか?アブノーマルでしか味わえない至福の時をお過ごしください

6:40 AM  
Anonymous セレブラブ said...

セレブラブでは毎月10万円を最低ラインとする謝礼を得て、セレブ女性に快楽を与える仕事があります。無料登録した後はメールアプローチを待つだけでもOK、あなたも当サイトで欲求を満たしあう関係を作ってみませんか

6:38 AM  
Anonymous 裏バイト said...

簡単に大金を稼ぐことができる裏バイトがあります。女性が好きな方、健康な方なら日給3万円以上の収入を得ることも可能です。興味のある方はHPをご覧ください

8:16 AM  
Anonymous 救援部 said...

一人Hを男性に見てもらうことで興奮する女性が多数いることをご存じですか?当サイト、救援部ではそんな女性たちが多数登録されています。男性会員様は彼女たちのオ○ニーを見てあげるだけで謝礼を貰えるシステムとなっております。

7:35 AM  
Anonymous メル友募集 said...

冬に1人ボッチで家でご飯とかオヤスミなんて寂しすぎるょ~~っ!こんなところに書き込んだら削除されちゃいそうだけど少しでもきっかけ作らなくっちゃと思って書いてみましたっ!!気軽に会ったり出来たりする方ってこの掲示板見てませんか~!?良かったらメールくださいね★フリメだったら私気付けないんで携帯のアドレス乗せておくねっ!! love-sexy@docomo.ne.jp

7:52 AM  
Anonymous 失恋 said...

失恋は心に深い傷を残します。その傷を癒す特効薬、それは新しい出会い。あなたの心を癒す、素晴らしい出会いを当サイトで見つけて、笑顔を取り戻してください

7:10 AM  
Anonymous 高額バイト said...

高額バイトのご案内です。欲求不満になっている女性を癒して差し上げるお仕事です。参加にあたり用紙、学歴等は一切問いません。高収入を稼ぎたい、女性に興味のある方はぜひどうぞ

6:39 AM  
Anonymous 交際 said...

スタービーチの突然の閉鎖、優良な友達探しサイトが無くなってしまいましたが、新生・スタービーチがここに復活しました!、進化を遂げた新生スタービーチをやってみませんか?理想の交際探しの手助け、合コンパーティー等も随時開催しています。楽しかった頃のスタビを体験しよう

7:23 AM  
Anonymous 神待ちサイト said...

「家出してるんで、泊まるところないですか?」家出救済神待ちサイトには毎日このような女の子からの書き込みがされています。彼女たちはホテルや家に泊まらせてあげたり、遊んであげるだけであなたに精一杯のお礼をしてくれるはずです

7:59 AM  
Anonymous 露出 said...

普通のプレイじゃ絶対味わえない快感、それは野外露出プレイ。最初は嫌がっていた女も次第にハマっていって、その内それが快感に変わってきます。野外露出プレイで興奮度アップ間違い無し

7:42 AM  
Anonymous 友達 said...

早い時期に結婚してしまって、少し後悔しているんです。私は、今の夫しか経験が無くって、このままでいいのかなって…。思うようになってきてしまって…冒険はしたいんですけど、やっぱりばれたりしたら怖いので…割り切りで会える方って居ませんでしょうか?連絡お待ちしてますね♪最初に年齢を教えてくれるとうれしいです。pop-music-lo-ve@docomo.ne.jp

7:18 AM  
Anonymous 人妻 said...

Hな人妻たちの社交場、割り切った付き合いも当然OK!欲求不満のエロ人妻たちを好みに合わせてご紹介します。即会い、幼な妻、セレブ、熟女、SM妻、秘密、以上6つのジャンルから遊んでみたい女性を選んでください

12:53 PM  
Anonymous サイドビジネス said...

1日5万円~が手に入るサイドビジネスのご案内です。男狂いのセレブ女性はネットで知り合った男を次々に金の力で食い散らかしています。そんな女性を手玉にとって大金を稼いでみませんか

12:36 PM  
Anonymous Hチェッカー said...

みんなで楽しめるHチェッカー!簡単な設問に答えるだけであなたの隠されたH度数がわかっちゃいます!あの人のムッツリ度もバレちゃう診断を今すぐ試してみよう

12:28 PM  
Anonymous 家出 said...

最近流行の家出掲示板では、各地のネットカフェ等を泊り歩いている家出少女のメッセージが多数書き込みされています。彼女たちはお金がないので掲示板で知り合った男性の家にでもすぐに泊まりに行くようです。あなたも書き込みに返事を返してみませんか

1:14 PM  
Anonymous 高収入アルバイト said...

性欲を持て余し、欲求不満になっている女性を金銭の対価を得て、癒して差し上げるお仕事です。参加にあたり用紙、学歴等は一切問いません。高収入アルバイトに興味のある方はぜひどうぞ

1:16 PM  
Anonymous 高級チェリー said...

童貞を奪ってみたい女性たちは、男性にとって「初体験」という一生に一度だけの、特別なイベントを共に心に刻み込むことを至上の喜びにしているのです。そんな童貞好きな女性たちと高級チェリーで最高のSEXをしてみませんか

1:12 PM  
Anonymous 困っています。 said...

最近寂しくて困っています。夜一人で寝るのが凄く寂しいです…隣で添い寝してくれる男性いませんか?見た目とか特に気にしません。優しくて一緒にいてくれる方大歓迎☆一緒に布団で温まりましょう♪shart.enamorado.de-me@docomo.ne.jp

1:00 PM  
Anonymous 副収入 said...

一晩の割り切ったお付き合いで副収入が得られるサイトのご案内です。アルバイト感覚での挑戦もできる、安心の無料登録システムを採用しておりますので、興味のある方は当サイトをぜひご覧ください

1:16 PM  
Anonymous スタービーチ said...

復活、スタービーチ!日本最大の友達探しサイトがついに復活、進化を遂げた新生スタビをやってみませんか?理想のパートナー探しの手助け、合コンパーティー等も随時開催しています。楽しかった頃のスタビを体験しよう

11:41 AM  
Anonymous モテる度チェッカー said...

なかなか彼氏、彼女が出来ない君達の深層心理を徹底解明♪みんなでモテる度チェックをやって結果交換も自由、合コンや休み時間はモテる度チェックで暇つぶし!次にモテ期が訪れる瞬間をズバリ診断しちゃいます

12:10 PM  
Anonymous ¥倶楽部 said...

出会ぃも今は¥倶楽部!オンナがオトコを買う時代になりました。当サイトでは逆援希望の女性が男性を自由に選べるシステムを採用しています。経済的に成功を収めた女性ほど金銭面は豊かですが愛に飢えているのです。いますぐTOPページからどうぞ

12:26 PM  
Anonymous 野外露出 said...

今迄は野外露出がマイナスイメージと囚われがちですが、実際は開放的な気分になり有名人のヌーディストが、オープンになる事を推奨してるぐらいです。このサイトをキッカケに知り合った娘達と野外で楽しみませんか

1:37 PM  
Anonymous 高級 said...

どうしても相手がセレブだと高級感が有り、近付きにくいと思われがちですが、実際はただ欲望のままに快楽を追い求める、セレブとは掛け離れた女性が居るだけです。今こそ自分の欲望を満たすときです

3:24 PM  
Anonymous 人妻 said...

最近旦那とマンネリで全然Hしてません。正直もうかなり欲求不満です…誰か相手してくれる方いませんか?空いている時間は多いと思うので都合は合わせやすいと思います。お互い楽しめる関係になりたいな。人妻でも平気な人いたら是非相手してください☆一応18歳以上の人限定でお願いします。上はどこまででも大丈夫なんで excellent.lady@docomo.ne.jp

12:58 PM  
Anonymous ライブチャット said...

当サイトでは無料でオナ動画を見ることができます。また、ライブチャット機能でリアルタイムオ○ニーを見るチャンスも高く、興奮間違いなしです。また、一人Hのお手伝いを希望される女性もあり、お手伝いいただけた方には謝礼をお支払いしております

12:20 PM  
Anonymous スタービーチ said...

日本最大、だれもが知っている出会い系スタービーチがついに復活、進化を遂げた新生スタビをやってみませんか?趣味の合う理想のパートナー探しの手助け、合コンパーティー等も随時開催しています。楽しかった頃のスタビで遊んでみよう

12:22 PM  
Anonymous モテる度 said...

あなたの異性からのモテ度数を診断できる、モテる度チェッカー!日頃モテモテで充実しているあなたもそうでないニートの方も隠されたモテスキルを測定して結果を活用し、今以上にモッテモテになること間違いなし

12:15 PM  
Anonymous 救援部 said...

女性のオナニーを助ける場が救援部です。ここに所属してる娘のオナニーを見て気に入ったら、実際に会ってオナニーを手伝っても良いし、エッチしても良し、これで報酬Get出来るんですから美味しいバイトですよ

1:16 PM  
Anonymous スタービーチ said...

一時代を築いたスタービーチは閉鎖になりましたが、もう一度楽しい思いをしたい、もう一度出会いたいと思う有志により再度復活しました。本家以上に簡単に出会えて楽しい思いを約束します

12:55 PM  
Anonymous アダルトSNS said...

昨日友達とセフレを作るのが難しいな~、出会い系サイトの規制が厳しいはとか話してて、アダルトSNSのサイトが今のところは狙い目やって聞いたから使ってみたけど、近場で楽にセフレを作れてホンマ手軽やはwww

11:51 AM  
Anonymous 女に生れて来たからには!! said...

誰にも言えない秘密があります。実はとってもHなんです、せっかく女として生まれたからにはアブノーマルな世界に飛び込んでみたいです☆普段では考えられないプレイを思う存分楽しみ、経験したいんです♪快楽に溺れさせてくれませんか?一緒に感じ合いましょう!!都合はつくのですぐに時間を合わせられます。18歳よりも上の方がいいです!! quietness@docomo.ne.jp

11:37 AM  
Anonymous 流出 said...

流出サイトでは、有名人から素人までの他では見れない秘蔵の動画を入手しています。何より素人が相手の場合に限り、アポを採る事も可能です。動画でお手軽に抜いて、抜き足らない場合は、女の子にハメて来て下さい

12:04 PM  
Anonymous グリー said...

日本最大級、だれもが知っている出会い系スタービーチがついに復活、グリーより面白い新生スタビをやってみませんか?趣味の合う理想のパートナー探し、合コンパーティーに興味がある方はぜひ無料登録してみてください。楽しかった頃のスタビで遊んでみよう

11:25 AM  
Anonymous SM度チェッカー said...

あなたのSM度を簡単診断、SM度チェッカーで隠された性癖をチェック!真面目なあの娘も夜はドS女王様、ツンデレなあの子も実はイジめて欲しい願望があるかも!?コンパや飲み会で盛り上がること間違いなしのおもしろツールでみんなと盛り上がろう

11:52 AM  
Anonymous リッチセックス said...

女性には風俗がない!そんな悩みを持つセレブ女たちは、リッチセックスでお金を使い自分を満たします。金銭面では豊かですが、愛に飢えている彼女たちを癒して高額な報酬を手に入れてみませんか

11:26 AM  
Anonymous 神待ち said...

女子○生の個人情報公開!?遊び盛りの神待ち女子○生の写メ・アドレス・番号を公開中!好みの女の子を選んで直メ・直電で今すぐ待ち合わせしよう

11:25 AM  
Anonymous 高級チェリー said...

高級チェリーの冬は童貞卒業のシーズンです。童貞を食べたい女性達もウズウズしながら貴方との出会いを待っています。そんな女性達に童貞を捧げ、貴方もハッピーライフを送ってみませんか

11:34 AM  
Anonymous 友達募集中 said...

初書き込みで申し訳ないんですが、都合のいい男性探しています。不況の中でも会社が高成長してて、忙しい毎日です。お陰でプライベートが充実していなくって、溜まる一方です。財産的にも多少余裕が今のところあるのでお礼もできます。何より、この書き込みが読まれているのかちょっと怪しいですけど…。アドレス置いとくので、消されないうちにメールくれたら嬉しいです。inspiration.you@docomo.ne.jp

11:06 AM  
Anonymous 出張ホスト said...

結婚してから女としての喜びを失った玉の輿女性達、エリート旦那のそつのない動きには満足できるはずもなく、時間を持て余すお昼時に旦那のお金を使い、出張ホストサービスを楽しむそうでございます。今回も10万円での愛を承っております。癒しの一時をご一緒して謝礼を貰ってくださいませ

12:19 PM  
Anonymous gree said...

だれもが知っている日本で一番有名な出会い系スタービーチがついに復活、greeより面白い新生スタビをやってみませんか?理想のパートナー探し、合コンパーティーに興味がある方はぜひ無料登録してみてください

11:54 AM  
Anonymous 玉の輿度チェッカー said...

当サイトは、みんなが玉の輿に乗れるかどうか診断できる性格診断のサイトです。ホントのあなたをズバリ分析しちゃいます!玉の輿度チェッカーの診断結果には、期待以上の意外な結果があるかも

11:16 AM  
Anonymous デリバリーホスト said...

男性との甘い一時が奥様達には必要になっております。刺激のない私生活はとても辛く、ココロもカラダもストレスが堪る一方、そんな中にデリバリーホストに癒しを求めている奥様、セレブ女性は大変増えてきており、男性の方が不足状態です。女性達の癒しとなる仕事をあなた様も一度体験してみてはいかがでしょうか

11:28 AM  
Anonymous リア友 said...

メル友らんどでは誰でも気軽にメル友が作れちゃう、参加無料でいつでも利用可能なコミュニティサイト♪ご近所の気の合うリア友や、真面目に彼氏彼女探しなど、楽しみ方は無限大!自分にぴったりの相手を見つけちゃおう

10:38 AM  
Anonymous 出会い said...

大好評の逆ナンイベントが毎週開催決定!素敵な出会いのきっかけ探し・アイナビにきませんか?積極的な出会いを求める人達なら無料参加OK!あなたもほんの少しの勇気で素敵な彼氏・彼女をGETしちゃおう

12:12 PM  
Anonymous お家遊びに来てくれる人いないかなぁ? said...

一人暮らし寂しいよ~(泣)誰かお家遊びにきてくれないかなぁ?休みの日とかも全然予定ありません。料理作るの得意だから来てくれたら食べてほしいな♪見た目は悪くないと思うから安心してください!(笑)細かい事は気にしないけど18歳未満の人は微妙かな、気軽に仲良くしてください milky-yukinko@docomo.ne.jp

10:36 AM  
Anonymous 神待ち said...

冬に1人でネカフェとか寂しすぎやし、でも自分から積極的に声を掛けれる娘ばかりと違い、内気な娘は神待ちと言われるように自分の事を助けてくれるのを待ってるんです。貴方の優しさを待ってる娘は意外な程多いよ

11:10 AM  
Anonymous 家出掲示板 said...

あなたのご近所の女の子たちと無料でカンタンにであえる家出掲示板!大学生・専門学生、まさかの女子○生まで!ちょっとしたお小遣い稼ぎに全国の女の子たちが殺到中!ノーピンクからちょっぴりHなお誘いまで…自分に合ったコを選んでメッセしちゃおう

11:10 AM  
Anonymous 名言チェッカー said...

簡単な設問に答えるだけで貴方にふさわしい名言がわかる、名言チェッカー!あなたの本当の性格を見抜いちゃいます。世界の偉人達が残した名言にはどことなく重みがあるものです

11:27 AM  
Anonymous 1人H said...

1人Hを男性に見てもらうことで興奮する女性が多数いることをご存じですか?当サイトにはそんな女性たちが多数登録されています。男性は彼女たちの1人Hを見てあげるだけで謝礼を貰えるシステムとなっております

11:49 AM  
Anonymous モバゲー said...

最高の遊び場、スタービーチ!日本最大の友達探しサイトがついに復活、モバゲーより面白い新生スタビをやってみませんか?理想のパートナー探しの手助け、合コンパーティー等も随時開催しています。楽しかった頃のスタビを体験しよう

11:02 AM  
Anonymous 円倶楽部 said...

当逆円倶楽部ではリッチなセレブと割り切りでお付き合いしてくださる男性を募集しています。女性の性欲を満たし、高額報酬をもらって楽しく暮らしてみませんか?興味がある方はアルバイト感覚での1日登録もできる、安心の無料入会を今すぐどうぞ。

12:10 PM  
Anonymous 旦那以外とエッチしたい said...

人妻だけどセフレ募集しちゃいます!こんな女嫌かなぁ?新しい刺激欲しいし旦那以外の男性としてみたいな。エッチのテクはそれなりに自信あるよ、フェラとか上手いってよく褒められます。年上は何歳まででもOKだけど年下は18歳までが限界かな、楽しみたい人いたら気軽によろしくね♪ enjoy-smile.of.happiness@docomo.ne.jp

12:04 PM  
Anonymous 神待ち said...

家出中の少女たちの書込が神待ち掲示板に増えています。ご飯を食べさせてあげたり、家に招いて泊まらせてあげるだけで、彼女たちはあなたに精一杯のお礼をしてくれるはずです

11:29 AM  
Anonymous 出会い said...

セフレ専門出会い喫茶エンジョイラブは店舗型出会い喫茶 ENJOYグループのネット1号店としてオープンしました♪セフレ探しを目的とした出会いの専門店です。Hに満足していない女性達が多数登録。今すぐ即アポOK表示のHな女の子を新着順で紹介中です

12:30 PM  
Anonymous 熟女 said...

熟女だって性欲がある、貴方がもし人妻とSEXしてお金を稼ぎたいのなら、一度当サイトをご利用ください。当サイトには全国各地からお金持ちのセレブたちが集まっています。女性から男性への報酬は、 最低15万円からと決めております。興味のある方は一度当サイト案内をご覧ください

11:44 AM  
Anonymous mコミュ said...

mコミュで理想の恋人を見つけよう!某女性誌に紹介され、女の子の登録者が急増中です。新しい出会いの場としてあまり知られていない今ならメールの返信がすぐに返ってくるかも!?無料登録から始めてみよう

12:30 PM  
Anonymous 天然娘 said...

さびしがりやの素人女性や天然娘にメールやチャットで会話してあげるだけで儲かる新感覚のアルバイト「素人ホスト」!未経験者の方でも簡単、手軽に出来るお仕事です。詳細は当サイトでご確認ください

12:13 PM  
Anonymous 真剣に向き合ってはくれませんか? said...

初めての書き込みでちょっぴり緊張してます、男の人と出会うきっかけがなくて!こう言う場をかりてみるのもひとつのきっかけですよね。周りの友達は彼氏とラブラブの毎日、あたしもラブラブな毎日を過ごしたい、21歳の恥ずかしがり屋なんで、年上で引っ張ってくれる人がいいです。メールしてくれたら返事は確実だよ♪ワクワクしながらメール待ってます love.love.happy-@docomo.ne.jp

11:18 AM  
Anonymous スタービーチ said...

復活、スタービーチ!日本最大のであい系がついに復活、進化を遂げた新生スタビをやってみませんか?理想のパートナー探しの手助け、合コンパーティー等も随時開催しています。楽しかった頃のスタビを体験しよう

11:56 AM  
Anonymous 神待ち said...

家出・神待ちサイト神風は家出少女が集まる人気サイトをクチコミから集めた家出サイト専用のリンク集です。風のように現れる神となってあなたも家出少女を救ってあげて下さい

12:06 PM  
Anonymous 右脳左脳チェッカー said...

ランク王国でもご紹介された右脳左脳チェッカー、天才肌を見分ける楽しい盛り上がりツールとして今、支持をうけております。みんなでやれば盛り上がる事は間違いなし診断結果でも全国ランキングなどにランクインされて面白さ倍増!話のネタに一度はどうぞ

12:00 PM  
Anonymous セレブ said...

ゴージャスなリッチセレブリティ達のアダルトコミュニティーサイト!お金と時間に優雅なセレブ女性達はアダルトコミュで男性との秘密交際を楽しんでいるのです

11:44 AM  
Anonymous スタービーチ said...

釦覀꟣芻菣芯맣莑볣莈諣莼鋦躢鷣膆臨ꪰ苣膌藣膡飣膳鿣芹뿣莼鏣莼臣膮ꧦ뒻臯벁诣莥볣芹뿣莼鏣莼臣膧ꫤ붓鏣膮꟣膂蓣芒鿦蒟韣膦诣膕

12:59 PM  
Anonymous 彼氏募集 said...

ゅめの*。ぉ部屋☆+.プロフ作りました♪彼氏募集中wバレンタイン前なのに→アソンでくれるヒトいなくて(泣)寂しいデス↓メアドを乗せておくので遊んでもイイヨ~ってヒト、メルちょうだいネ☆

12:33 PM  
Anonymous 飲み友募集 said...

飲み友探してまーす☆気軽に楽しく一緒に飲みに行きませんか?(*^_^*)そんなに強くはないけどね(*μ_μ) イイお店とか知ってたら案内してほしいです★時間は夜遅くでも空いてますよヽ(^o^)丿飲み友探しなんで二十歳以上の人限定ー(*・人・*) 年は23歳だよ!メールよろしくでーす! red-rose.ray@docomo.ne.jp

4:14 PM  
Anonymous スタービーチ said...

新しくなったスタービーチは新しいであいのカタチを提案します★ あなたに出逢いたい人がここにいます。

1:55 PM  
Anonymous 神待ち said...

神待ちサイト ガールズBBSは家出少女を救う神待ち専用の掲示板です!登録無料で家出少女と出会えるチャンス

1:26 PM  
Anonymous 勝ち組負け組チェッカー said...

人生の勝者&敗者を容赦なく測定できてしまう勝ち組負け組チェッカー!資本主義の日本で貴方は果たして勝ち組になれているのか?あるいは…気になった人はぜひチャレンジしてみてください

1:20 PM  
Anonymous 高額アルバイト said...

高額アルバイトでは大人の恋愛を求めた風俗嬢や社長令嬢といった女性達が多数登録されております。裏風俗とまで呼ばれる逆援助の交際をあなた様も求めてみませんか

1:14 PM  
Anonymous スタービーチ said...

伝説で終わらせるにはもったいない。完全無料でさらに面白くなったスタービーチの再来!実績と信頼の上に成り立つスタービーチならではのであい!安心してご利用いただけるブランドだからこそ自信を持ってお勧めします

1:36 PM  
Anonymous 高級セレブ said...

ゴージャスなリッチセレブリティ達のアダルトコミュニティーサイト!お金と時間に優雅な高級セレブ女性達はアダルトコミュで男性との秘密交際を楽しんでいるのです

12:12 PM  
Anonymous メル友 said...

変な性癖があるのはどう思いますか?私、獣姦とか好きなんです…いきなりこんな話驚きますよね…引きましたか?Σ(゜□゜(゜□゜*)野外とかにも興味があります!変態チックなのもたまにはいいですよ\(^-^ )こんな私にメールしてくれるとうれしいです。メールから色んな話しましょ(^_^)年上の人がいいです、私は27歳ですよ!それでは、メール待ってますね sasisuseso309@docomo.ne.jp

11:41 AM  
Anonymous ツイッター said...

ツイッターで始まるであいの掲示板は新感覚のコミュニティ☆男女とも無料の年齢認証登録だけで即参加!!掲示板に参加後はプロフ作成やお友達検索、メッセージの交換等など多彩なコンテンツで貴方のであいをしっかりサポート

12:14 PM  
Anonymous スタービーチ said...

皆様お待たせしました!!伝説の出合い系サイト、スタービーチが遂に復活!あの興奮を再び体験できる!思う存分出合いをお楽しみください

12:35 PM  
Anonymous 精神年齢チェッカー said...

精神年齢チェッカーであなたの実際の精神年齢が、簡単な質問でわかっちゃいます。普段は子供っぽいあの人も実は大人の思考の持ち主で子供っぽく振舞ってるだけかも知れませんよ

12:06 PM  
Anonymous 彼氏募集 said...

ゅめのプロフ作りました☆バレンタイン前なのにアソンでくれるヒトいなくて(泣)寂しいデス↓↓遊んでもイイヨ~ってヒト、メルちょうだいネ

12:23 PM  
Anonymous モバゲー said...

今やモバゲーは押しも押されもせぬ人気SNS!当然出会いを求めてる人も多い!そこで男女が出逢えるコミュニティーが誕生!ここなら友達、恋人が簡単にできちゃいますよ

1:19 PM  
Anonymous 救援部 said...

今や女の子のひとりHは常識。しかもお金を払って実際にひとりHを見てもらい、恥ずかしがるのや褒められるのが興奮のツボ!そんな彼女達とオナメールやオナ○ー救援部でHなことしてみませんか

12:12 PM  
Anonymous 彼氏募集 said...

今まで趣味とか仕事に夢中になってて気付いたら一人ぼっちで彼氏いなーい(_´Д`)恋愛からしばらく離れてたから…時々さびしくなっちゃったりするんだよね( p_q)同じくさびしーって人いる?けっこう甘えたりするところがあるから大人の人が好きだよ☆だから、年下はゴメンネ(。-人-。) メアドつけておくから気に入ってくれたらメールしてね!待ってまーす hahahanoha88@docomo.ne.jp

12:24 PM  
Anonymous コンパ said...

今、お部屋コンパがアツイ!!毎日あなたのお部屋がコンパ会場に!インターネットで即参加!招待状がなくてもスグに使えるSNSコミュニティ☆

12:26 PM  
Anonymous スタービーチ said...

今度のスタービーチはここがスゴイ!モバイルだけじゃなくPCでも簡単に相手を探せる!新しいスタービーチは出会いの確率がグンとUP☆

1:18 PM  
Anonymous 人生の値段チェッカー said...

あなたの生きてきた人生の値段を診断できちゃう、人生の値段チェッカー!ここであなたが今までに生きてきた時間に値段をつけちゃおう!コンパにネタに大盛り上がり確定のツールで盛り上がろう

12:33 PM  
Anonymous 素人 said...

お金持ち人妻や熟女達は素人ホストに抱いてもらう喜びを忘れられず、性欲を満たしています。お金に困った素人男性達は当サイトで人妻さん達を抱いて高額報酬をいただいてください

12:25 PM  
Anonymous グリー said...

グリーもそこそこ出逢えますが、であいを求めるならやっぱりスタービーチが一番!登録無料で楽しい時間を過ごしたい方にはもってこいのサイト。これで恋人、セクフレを作るチャンスが大幅アップ

1:11 PM  
Anonymous 家出 said...

これから家出したい人や現在家出している人達と、家出少女を救いたい人を繋げるSOS掲示板です

12:04 PM  
Anonymous 恋愛のこと教えてねヽ(^◇^*)/ said...

仕事や趣味に夢中になってたらいつの間にか独りきりになってた…彼氏も長いこといなくて恋愛から離れてました( ´_ゝ`)そろそろ恋愛にも夢中になりたいけど男の子とどうせっしたらいいか教えて下さい(-^▽^-) 動物好きだから、年上で動物好きな人仲良くしてね(。・w・。 ) ペット連れて散歩なんていいよね!!まずはのんびりメールからお願いします sweet-rose.perfume@docomo.ne.jp

12:11 PM  
Anonymous モバゲー said...

今やモバゲーは押しも押されもせぬ人気SNS!当然であいを求めてる人も多い!そこで男女が出逢えるコミュニティーが誕生!ここなら友達、恋人が簡単にできちゃいますよ

12:14 PM  
Anonymous gree said...

greeやモバゲー、mixiよりアツイ!!スタービーチが新しくなって登場!!復活したスタービーチで新しいでぁいを見つけよう

12:45 PM  
Anonymous ¥倶楽部 said...

セクフレ掲示板、¥倶楽部で大人の恋愛をしてみませんか?割り切ったセクフレと快楽のみを求めた恋愛をしてくださいませ

12:20 PM  
Anonymous モバゲー said...

モバゲーやミクシィ、グリーでであえなかった人もNEWスタービーチなら確実にであいをゲット!無料年齢認証登録であの感動が今、再び蘇る

12:08 PM  
Anonymous スタービーチ said...

最も復活してほしかったサイトでダントツのNO.1であるスタービーチがとうとう復活!!以前にもましてご利用者様に満足していただける最高のシステムになっております。思う存分新しくなったスタービーチをお楽しみください

12:55 PM  
Anonymous 援助スポット said...

最低10万円から交際がスタートする援助スポット。不満を持つ熟女達が若い男性を求めて集まっております。熟女サークル逆¥交際であなたもリッチな生活を送ってみませんか

11:52 AM  
Anonymous 恋愛 said...

初めましていずみって言います☆1年半以上恋してません…(/∇≦\)元彼と付き合ってた時にあんまり会えなくて恋愛してた感じがなかった(;‾ ‾)それから臆病になってたけど長いこと彼がいないからそろそろホンキで恋したいなーなんて思ってますo(^-^o)けっこう天然入ってるから大人で引っ張ってくれる人で年上の人と仲良くしたいです☆気になった人はメールしてね fly.me.so.high-@docomo.ne.jp

1:01 PM  
Anonymous スタビ said...

満を持してのスタビ復活劇!!ここから刻まれる、新たな一コマ。スタービーチがあなたの歴史を生み出します

12:12 PM  
Anonymous mコミュ said...

大人気コミュニティーサイトとなったモバゲー!であいを求める人も当然多い!!そこでであい専門のコミュニティーサイトmコミュを発信!ここでカレシ彼女をGETしよう♪

1:33 PM  
Anonymous モテる度チェッカー said...

なかなか彼氏、彼女が出来ない君達の深層心理を徹底解明♪みんなでモテる度チェッカーをやって結果交換も自由、ゴウコンや休み時間はモテる度チェックで暇つぶし!次にモテ期が訪れる瞬間をズバリ診断、チャンスを逃すな

12:59 PM  
Anonymous 恋人契約 said...

今話題の恋人契約!!お金をもらってセクースできる!!RICHではセレブに援助してもらい至福のセクースライフを楽しめます。ヤりたい願望は女性だって同じ…そんな切実な思いに気づいてあげてくれませんか

12:21 PM  
Anonymous オナニー said...

今や女の子のオナニーは常識。しかもお金を払って実際にオナニーを見てもらい、恥ずかしがるのや褒められるのが興奮のツボ!そんな彼女達とオナメールやオナニー救援でHなことしてみませんか

12:12 PM  
Anonymous 手料理 said...

つい最近独り暮らし始めましたヾ(〃^∇^)ノお家で料理作っても食べてくれる人がいない(´−`)彼氏いないからあたしと過ごしてくれる人いませんか?手料理ごちそうするよぉ!よかったらメールして下さい(o~ー~)年下の人はゴメンネ…(*_ _)人メール待ってます♪september9-love9@docomo.ne.jp

12:07 PM  
Anonymous mコミュ said...

PC対応!掲示板コミュニティサイトmコミュでであいを満喫しませんか?素敵なであいをあなたにお届けいたします

12:06 PM  
Anonymous スタービーチ said...

復活、スタービーチ!日本最大の友達探しサイトがついに復活、進化を遂げた新生スタビをやってみませんか?理想のパートナー探しの手助け、合コンパーティー等も随時開催しています。楽しかった頃のスタビを体験しよう

12:44 PM  
Anonymous SM度チェッカー said...

SM度かんたん診断、真面目なあの娘も夜はドS女王様、ツンデレなあの娘も実はイジめて欲しい願望があるかも!気になる娘の本性をSM度チェッカーで暴きだせ

11:29 AM  
Anonymous ギャル said...

ギャルは素人ホストに抱いてもらう喜びを忘れられず、性欲を満たしています。お金に困った素人男性達は当サイトでギャル達を抱いて高額報酬をいただいてください

1:23 PM  
Anonymous モバゲー said...

モバゲーで合コンや婚活パーティーを開催中!イベント盛りだくさんのモバゲーを初めてみませんか

1:47 PM  
Anonymous 出張ホスト said...

男性が主役です! 女性会員様からの謝礼は貴方次第、ご近所出張ホストは女性向けフ一ゾクの決定版!エロい一時を求めて男性様との触れ合いを秘密厳守で探しておられます。エロマダム様達と過ごす癒しの一時を…エロい人妻様会員様を満足させてあげれるのはあなただけなのです

1:30 PM  
Anonymous 恋愛 said...

毎日楽しい生活してても何かが足りないって思った時何が足りないか分かったの…O(≧▽≦)O それは恋愛だったんだ~って(苦笑)σ(^_^;)唯一、私にはなかったもの…彼氏がほし~い(>▽<;; フリーの人いませんか?私を恋人にして下さい♪♪仲良くなってどこかへ遊びに行きませんか?(≧▽≦;)明るい性格なので、一緒にいて楽しいと思います!!年下の人は苦手で仲良くなる自信がないので私より年上の人でお願いしますヽ(*´ー`)ゞ少しでも気になった人は今すぐにメール下さい♪ beat-angel.risa@docomo.ne.jp

1:09 PM  
Anonymous スタービーチ said...

突如として消えたスタービーチが電撃復帰!長い年月をかけて蘇った進化したスタービーチをお楽しみください

12:26 PM  
Anonymous スタービーチ said...

であえる確立NO.1を誇るスタービーチが帰ってきた!であいの要素がいっぱいつまった当サイトでであいのきっかけ掴みましょ

1:22 PM  
Anonymous SM度チェッカー said...

SM度チェッカーで隠された性癖をチェック!外見では分からない男女のSM指数をチェックして、合コンや飲み会で一気に気になる人との仲を縮めよう

2:01 PM  
Anonymous アダルトSNS said...

アダルトSNSは今話題沸騰中!!女の子達のエッチ告白、日々のマル秘映像や写真は要チェック!!!今すぐ無料参加してアダルトSNSを始めよう

1:38 PM  
Anonymous モバゲー said...

モバゲーより確実に遊べるサイト誕生!スタービーチで理想の関係を築いていきませんか

1:28 PM  
Anonymous メル友 said...

全国からメル友募集中の女の子達が、あなたの誘いを待ってるよ!無料エントリーで自由な恋愛を楽しんじゃお

1:48 PM  
Anonymous 恋愛 said...

彼氏いない歴2年半になろうとしてます、なかなか相性の合う人と出会えず、好意をよせてくれる人もいたけどダメだった。 一緒にいて楽しくて落ち着く人と、仲良くなって恋愛したい!!甘えさせてくれる人がいいから、年下の人は私には向いてません。よろしくね!ruri11.ko9@docomo.ne.jp

12:34 PM  
Anonymous モバゲー said...

今やモバゲーは人気SNS!当然出会いを求めてる人も多い!そこで男女が出逢えるコミュニティーが誕生!ここなら友達、恋人が簡単にできちゃいますよ

11:37 AM  
Anonymous モバゲー said...

モバゲーより確実に逢えるスタービーチ♪今まで遊びをしてこなかった人でも100%であいが堪能できます。理想の異性をGETするなら当サイトにお任せください

11:40 AM  
Anonymous 玉の輿度チェッカー said...

このサイトでこれからの人生が変わるかも?玉の輿度をチェックする性格診断で、ホントのあなたをズバリ分析しちゃいます!玉の輿度チェッカーの診断結果には、期待以上の意外な結果があるかも

11:11 AM  
Anonymous 高松宮記念 said...

高松宮記念の最新予想!オッズ、厳選買い目は?!レースの鍵を握る馬は裏情報を特別公開

11:07 AM  
Anonymous スタービーチ said...

聖なる場所スタービーチで愛を育てませんか。メル友や恋人、セクフレなど貴方が理想としている関係がスタビでは築けちゃいます。素敵なであいから発展させていきませんか

11:31 AM  
Anonymous 競馬予想 said...

2010 競馬予想 各厩舎・調教師から届けられる最強の馬券情報を限定公開!本物の オッズ 表はコレだ

10:11 AM  
Anonymous 友達 said...

よく「彼氏いるでしょ~?」って言われるけど、イナイよσ(‾^‾)トモダチ集めてホームパーティーなんかしたりするのがマイブームでして♪♪好きな人ができてもハズかしくて告れない…(>_< )しゅりのココロをゲットしてぇ~☆コドモっぽい性格だから年上でお兄ちゃんみたいな人がタイプだよ(*^m^*) h-13-i-12@docomo.ne.jp

11:07 AM  
Anonymous 出会い said...

全国から出会いを求めて女の子達が多数登録!無料自由参加型の出会いコミュニティ

10:39 AM  
Anonymous スタービーチ said...

遂に復活!!スタービーチで素敵なであいをお楽しみ下さい

11:36 AM  
Anonymous オナニー said...

今や女の子のオナニーは常識。しかもお金を払って実際にオナニーを見てもらい、恥ずかしがるのや褒められるのが興奮のツボ!そんな彼女達とオナメールやHなことしてみませんか

11:06 AM  
Anonymous モバゲー said...

誰でも楽しめるモバゲーの新感覚コミュニティー!ネットでもうひとつの生活を始めませんか

11:30 AM  
Anonymous セレブラブ said...

セレブラブなリッチセレブリティ達のアダルトコミュニティーサイト!お金と時間に優雅なセレブ女性達はアダルトコミュで男性との秘密交際を楽しんでいるのです

11:13 AM  
Anonymous 友達 said...

変わってるって言われるけどわりといい人だよ(笑)!!お笑い好きな人だったら話盛り上がりそうだねO(≧▽≦)O 色んなことに興味深々でおっちょこちょいだからそばで支えてくれる人募集中σ(゜-^*)自分の年齢的に年下の男の子はアウトだからごめんね(*_ _)人 u-3-ummm52@docomo.ne.jp

10:31 AM  
Anonymous スタービーチ said...

満を持してのスタービーチ復活劇!!ここから刻まれる、新たな一コマ。スタービーチがあなたの歴史を生み出します

9:51 AM  

Post a Comment

<< Home